Nye regler fradrag 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond. Vi fremhever spesielt disse to punktene:

  • Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
    Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 55 000 kroner i 2016 til 60 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.1.
  • Gaver til frivillige organisasjoner
    Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 25 000 kroner til 30 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.2.

Les mer om regelendringer fra 2017 her

 

Alternative julegaver vinner terreng

Medlemmene våre har suksess med alternative julegaver og juleaksjoner. Det viser en intern undersøkelse foretatt av Norges Innsamlingsråd høsten 2016.

 

Blindeforbundet ved innsamlingsleder Leif Wien Jensen kan fortelle at de får halvparten av årets sporadiske gaver fra midten av oktober og ut året. Da holder jeg altså gaver fra faste givere utenom, siden de er stabile gjennom hele året, sier Leif. November og desember er de store givermånedene både i Norge og andre, vestlige land. Trenden er en viss økning for hvert år, og det var en ny økning også i 2016.

Mange mennesker gir en ekstra gave til flere organisasjoner i anledning julen. Det er en hyggelig tradisjon som er viktig å ta vare på. For mange nordmenn er de ekstra gavene til gode formål i anledning julen en måte å vise deltagelse og omsorg med mennesker som har behov for en hjelpende hånd. Givergleden i anledning julen er med på å skape et bedre og mer inkluderende samfunn for oss alle.

Regnskogfondet er en relativt ny aktør med sin nettbutikk, men kan vise til en firedobling av inntjeningen siden 2013.

–       De siste tre årene har julegavesalget i nettbutikken til Regnskogfondet økt kraftig. Fra 2014 til 2015 mer enn doblet vi inntektene fra 303.925 kr til 752.931 kr. I 2016 har vi for første gang solgt for over en million kroner, sier Anja Lyngsmark, Seniorrådgiver i Regnskogfondet.

–       Det er rene symbolgaver som selger desidert mest. Til jul var det veldig mange som ga venner og familie æren av å beskytte regnskog i form av et symbolsk gavebevis.

–       Jeg tror de gode salgstallene blant annet kommer av at Regnskogfondets arbeid har blitt bedre kjent i Norge. Vi hadde for eksempel TV-aksjonen i 2015, som gjorde at mange fikk opp øynene for hvor viktig det er å bevare regnskogen. I tillegg er mange lei av gavemaset, og synes at jula er blitt for materialistisk. De ønsker å gi en oppmerksomhet til folk de er glade i, samtidig som de gjør noe verdifullt for regnskogen og miljøet. At mange av gavebevisene har fargerike bilder av regnskogens dyr og morsomme tekster tror jeg også har medvirket til at salget går så bra. Det at de kan kjøpes på nett og printes ut hjemme er også viktig for mange julegavekjøpere, sier Anja.

Trenden bekreftes av den nylig publiserte Deloitterapporten som viser til at Alternative gaver er symbolske gaver, gaver med mening, men også fysiske gaver. Det kan være gaver som ikke er økonomiske overføringer. Alternative gaver har økt fra 13 MNOK i 2014 til 15 MNOK i 2015. Dette er en økning på 12,1 %.

Bestill Deloitterapporten her

– Vi ser på tallene i dag at julehandelen i år har doblet seg i forhold til i fjor, og det doblet seg faktisk også fra 2014 til 2015, sier kommunikasjon- og markedsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum, til E24. De siste årene har Røde Kors opplevd en sterk økning i salget av alternative julegaver, og med krigssituasjonen i Syria i mediebildet, merker organisasjonen at kronene triller inn. – Vi tror at denne ekstra store økningen i år har med flyktningsituasjonen i Syria å gjøre, sier Mjærum.

les artikkelen her

Nye beregninger av organisasjonenes inntektskilder viser at husholdningene, i tillegg til den betydelige frivillige innsatsen, bidrar til å dekke omtrent 43 prosent av organisasjonenes driftsinntekter. Stat og kommune bidro med henholdsvis 26 og 16 prosent av driftsinntektene gjennom overføringer og kjøp av tjenester, mens de resterende 14 prosentene kom fra næringslivet.

Røde Kors – tidenes nest beste økonomiske resultat på TV aksjon noen sinne

TV- aksjonen 2016 samlet inn hele 230 609 900 kroner til ofre for krig og konflikt

Den endelige opptellingen etter TV- aksjonen er nå gjennomført. Det kom inn mye penger fra både næringslivet, menigheter, privatpersoner og skoler også i tiden etter aksjonsdagen. Røde Kors står klare til å gjennomføre arbeidet med å gi livsviktig hjelp til to millioner mennesker.

 

– Dette er helt fantastisk. Tusen takk til alle som har bidratt! Jeg er rørt, takknemlig og ydmyk på vegne av hele Røde Kors. To millioner mennesker vil nå få livsviktig hjelp, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv.

 

De endelige tallene fra den årlige nasjonale dugnaden viser at landets skoler har satt rekord ved å ha samlet totalt inn over 7,9 millioner kroner. Det er 3,9 millioner kroner mer enn i fjor, nesten en dobling. Også P3-aksjonen satte ny rekord med 5,5 millioner. VIPPS ser ut til å bli den nye store digitale giverkanalen. I år ble det gitt hele 15 millioner via VIPPS.

 

Over 230 millioner samlet inn

Ved midnatt 23. oktober hadde det norske folk samlet inn 219,8 millioner kroner.  Opptellingen viser nå at hele 230,6 millioner kroner er samlet inn.

– Jeg er så utrolig glad over å se det fantastiske engasjementet folk viser for å hjelpe medmennesker. I hver eneste by og bygd har store og små, unge og eldre løftet i flokk og sammen vært med på å gjøre en livsviktig forskjell for mennesker som er rammet av krig og konflikt, sier aksjonsleder Vibecke Østby.

 

Over 500.000 elever
Rekordmange barn og unge har i løpet av høsten lært om krig og konflikt gjennom TV-aksjonens undervisningsopplegg. 608 skoler og barnehager har gitt bidrag til TV-aksjonen, mot 324 i fjor.

 

-Det er svært gledelig å se at årets undervisningsopplegg for norske skoler har nådd over en halv million elever. Dette året utvidet vi også undervisningsopplegget til videregående skole slik at så mange elever som mulig i norsk skole skulle lære mer om hvordan det er for barn å vokse opp i krig og konflikt og lære at det finnes regler også i krig, sier Mollekleiv.

 

Livsviktig hjelp til to millioner

De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge. I følge retningslinjene til NRK kan ikke Røde Kors bruke pengene før 2017. Alle innsamlede midler skal brukes innen 5 år. Det gjør det mulig å utføre hjelpen med kvalitet og langsiktighet.

 

– Alle bidrag kommer til å utgjøre en forskjell og vi skal sørge for at hjelpen kommer helt frem. Nå gleder vi oss til å komme i gang på nyåret med å gi livsviktig hjelp til to millioner mennesker, sier Mollekleiv.

 

 

 

 

Deloitterapporten 2016 – klar for nedlasting

skjermbilde

Deloitte har for syvende gang gjennomført en undersøkelse med målsetting om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge.

Hvert år har undersøkelsen blitt utvidet etter innspill fra organisasjonene. Den første rapporten omhandlet kun faddere og fastgivere, senere er undersøkelsen utvidet til å omfatte andre viktige og relevante inntektskategorier for organisasjonene. Undersøkelsene har resultert i rapporter som har gitt oss kunnskap om markedet for fundraising og kan forhåpentligvis være et nyttig verktøy i organisasjonenes videre arbeid med å anskaffe midler, sier Grete Elgåen, partner i Deloitte. Også fra 2014 til 2015 økte inntektene til organisasjonene i undersøkelsen, og de har tatt i bruk nye metoder for å skaffe inntekter. Sosiale medier har fått en sterk fremvekst som markedsføringskanal det siste året, og er også fremhevet som en viktig innsamlingskanal for mange av organisasjonene.

Sosiale medier og mobilteknologi

I nyhetsbildet har den økende bruken av sosiale medier som innsamlingskanal fått mye oppmerksomhet. Som tidligere år ser vi at mer tradisjonelle inntektskilder som tilskudd har økt siden forrige undersøkelse, på grunn av flyktningkrisen og en urolig situasjon i Midtøsten. Også måten givere donerer penger på er i endring. Til tross for at tradisjonelle betalingsalternativer som avtalegiro og kontant fortsatt er vanlig, har populære betalingsapper som Vipps, mCash og Mobilepay gjort det enkelt å overføre penger via mobilen.

Utviklingen er bare ett eksempel på hvordan ny teknologi påvirker givermarkedet.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som har deltatt i undersøkelsen, og de som har bidratt med innsiktsfulle kommentarer, sier Grete.

Grete leder bransjegruppen for organisasjoner. Hun har betydelig revisjons- og rådgivningserfaring og spesielt innen organisasjoner og offentlig sektor. Grete har ledet en rekke evalueringer og spesialrevisjoner/granskninger, og vært rådgiver innenfor internasjonalt bistandsarbeid og tilskuddsforvaltning.

Last ned Deloitterapporten her