Forslag nye regler for telefonsalg

Regjeringen varslet rett før jul et forslag om innstramming i reglene for telefonsalg. Disse punktene er spesielt fremhevet til å gjelder for oss.

  • Frivillige organisasjoner kan fortsatt ringe til eksisterende givere. Men i forslaget klargjør man hva en «eksisterende giver» er.
  • Frivillige organisasjoner kan ikke lenger sende ut en forespørsel om støtte som ser ut som et krav om betaling.

Hva betyr dette for våre medlemmer?

Vi har spurt Leif Wien Jensen, styremedlem i Norges Innsamlingsråd og Innsamlingsleder i Blindeforbundet. – I de konkrete forslagene fra regjeringen vedrørende telefonsalgsreglene og endring av markedsføringsloven fremstår nesten som et mirakel at vi har klart å beholde unntakene for frivillig sektor gjennom denne prosessen, sier  Leif Wien Jensen. Innsigelser fra alle aktører – selv avisenes salg av abonnement – er blitt avvist av departementet, og frivillig sektor er de eneste som har fått gjennomslag.

Det betyr at vi fortsatt kan kontakte givere med aktivt kunde- eller giverforhold på telefon med mindre de er reservert direkte hos organisasjonen. Dette blir forbudt for kommersielle aktører.

Det blir ikke forbud mot å sende giroblanketter med anmodning om støtte, og vi kan fortsatt fylle ut med foreslått beløp. Det blir forbud mot å fylle ut betalingsfrist på slike giroer, men det har Innsamlingsrådet støttet.

Det var ikke slik embedsverket i departementet hadde tenkt seg dette. Det er lett å lese av vurderingene i proposisjonen der de argumenterer mot at frivillig sektor skal få unntak, men etterpå konkluderer med at vi bør få unntak likevel ut fra samfunnsmessige hensyn. Så her har det vært helt nødvendig at vi fikk støtte fra den politiske ledelsen i departementet siden embedsverket hadde en annen oppfatning.

Et par problematiske punkter finnes likevel i proposisjonen. Det ene gjelder informasjonsplikten til å informere om reservasjonsretten i starten av hver telefonsamtale. Det andre gjelder innstramming i definisjonen av aktivt kunde- eller giverforhold, der det kreves minst tre enkeltbidrag med omtrent ett års mellomrom. Dette er strengere enn kravet fra Markedsrådets uttalelse.

Les høringsuttalelsen fra Norges Innsamlingsråd her

Forslaget behandles i Stortinget til våren.

Les forslag til nye regler for telefonsalg her

Les mer på Forbrukerombudets side.

https://forbrukerombudet.no/strengere-regler-telefonsalg

Søk om støtte til innovative løsninger innen helse og utdanning

Innovasjon Norge har nå åpnet for å motta søknader til finansieringsordningen Visjon 2030

Har du en innovativ løsning knyttet til helse og utdanning som kan bidra til å redusere fattigdom i utviklingsland?

Du har nå muligheten til å benytte deg av Visjon 2030 som delfinansiering og risiko avlaster i ditt innovasjonsprosjekt. Vi ser etter innovative løsninger det er behov for og som på sikt lar seg kommersialisere.

Innovasjonsprosjektet må kunne bidra til ett eller flere av følgende mål:

  • Undervisningsløsninger for grunnskole og videregående skole
  • Digital tilgang som bidrar til jobbskaping og læring
  • Energiløsninger som sikrer internett/digital tilgang
  • Bedre tilgang og kvalitet innen ernæring og helse

Visjon 2030 egner seg spesielt godt for å avlaste risiko i utviklings- og pilottestingsfasen.

Les fullstendig utlysningstekst her

Vennligst noter at finansieringsordningen har en søknadsfrist til torsdag 2. februar.

Vi arrangerer også et informasjonsmøte om Visjon 2030 den 19. desember kl 10:00-12:00 i våre lokaler i Akersgata 13.

Meld deg på møtet Visjon 2030 Informasjonsmøte hos Innovasjon Norge i Akersgata 13.

 

Kontaktperson:

Liv Inger Tønjum, Prosjektleder Visjon 2030, Business Partnerships

Mobil:  47 94 42 11 41 –  Mail: liv.inger.tonjum@innovasjonnorge.no

 

 

,