Møt vår nye kollega; Charlotte Arnø Storebakken

Vi ønsker velkommen til Charlotte Arnø Storebakken som prosjektleder og fagansvarlig for medlemsutvikling.

– Jeg ønsker å legge til rette for deling av erfaring og kunnskap på tvers av organisasjoner, funksjoner og fagfelt.  Og sist men ikke minst vil jeg bidra til et profesjonelt, inspirerende og hyggelig miljø i bransjen vår, sier Charlotte.

 

– Etter 2 uker kjenner meg allerede velkommen. Jeg håper jeg at dere også føler dere velkomne til å ta kontakt med meg om det dere brenner for, vil spørre om eller kommentere, sier hun. Jeg kommer til dere direkte fra åtte år i Den Norske Opera & Ballett som prosjektleder i Kommersiell avdeling.  Erfaringene derfra er på mange måter direkte overførbare til jobben jeg nå skal gjøre for medlemmene i Norges Innsamlingsråd. Min erfaring er at samarbeid er sentralt i alle prosjekter og prosesser som lykkes.  Derfor vil jeg jobbe for at medlemsorganisasjonene, vårt næringslivsnettverk og partnere sammen skal realisere stadig nye prosjekter som endrer litt – og noen ganger mye – på verden.  Jeg skal jobbe stolt for å bidra til økt kompetanse hos medlemmene innenfor fundraising-feltet. Ta gjerne kontakt med meg, oppfordrer Charlotte.

Kontaktinfo: charlotte@innsamlingsradet.no / Mobil: 93 05 34 51