Få skattefradrag

I 2016, er det mulig å få skattefradrag for gaver til veldedige organisasjoner fra en verdi av 500 kroner til 25.000 kroner.

Ordningen rundt skattefradrag er en viktig del av rekrutteringen av givere, og en viktig ressurs for frivillig sektor. Vi ser det derfor som hensiktsmessig at det skal bli lettere å delta i skattefradragsordningen. Skattytere kan kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. For et en giver skal kunne få skattefradrag, trenger man fødselsnummeret til giveren.

 

Ønsker din organisasjon å bli godkjent av Skatteetaten, slik at deres givere kan få skattefradrag? 

Søknad om godkjenning skal inneholde:

  • Redegjørelse for at man ikke har erverv til formål
  • Redegjørelse for hvilken type aktivitet organisasjonen driver, og at denne faller inn under godkjente formål i skatteloven § 6-50 alternativ a) til f)
  • Redegjørelse og dokumentasjon for at organisasjonen har nasjonalt omfang per 1. januar i året gaven mottas, f. eks. en beskrivelse av aktivitetens omfang og hvor aktiviteten utøves, antall medlemmer/givere og den geografisk utbredelse av disse
  • Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt
  • Vedtekter, herunder formålsbestemmelse samt en oppløsningsbestemmelse om at overskytende midler ved ev. oppløsning skal tilfalle tilsvarende godkjent formål
  • Årsregnskap og årsberetning

Les her om hvordan du kan søke om å bli godkjent for skattefradrag

 

 

 


(Foto: reynermedia)