Tips og råd om testamentariske gaver

Testamentariske gaver er et av de mest følsomme områdene innen fundraising og det kan være lett å tråkke feil. Her kommer et par tips og råd om hvordan man går frem. 

Marianne Cecilie Lindholm, advokat og spesialrådgiver i Kreftforeningen:

– Testamentariske gaver er gaven du gir til organisasjonen du har tillit til, som du kjenner og har kunnskap om, og som du ønsker skal jobbe videre med sitt arbeid også i fremtiden. En testamentarisk gave kommer som et resultat av langsiktig og forutsigbart arbeid – og ønske om å støtte det organisasjonen står for og arbeidet den gjør, sier Lindholm.

– Om jeg skulle gitt noen råd jeg mener er viktige, må det være å trygge giverne på at gaven de etterlater seg virkelig blir håndtert på en god måte. I så måte er kompetanse på området viktig;

 • Organisasjonene bør ha eller knytte til seg noen som har juridisk kunnskap om arverett/testament.
 • Ha selv/kjøpe bistand som kan hjelpe giver med å sette opp testament hvis giver henvender seg direkte til organisasjonen.
 • Ha kompetanse på skifteoppgjør/dødsbooppgjør slik at de testamentariske gavene følges opp riktig.

Hans-Christian Andersen, Rådgiver LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

LHL mottar årlig 15-25 millioner kroner, noe som er et viktig bidrag i organisasjonens virksomhet.

Her er noen punkter som Andersen legger vekt på i sitt arbeid når han selv er bostyrer:

 •  Vise respekt for testators ønsker ved å gjennomføre bo-oppgjør helt i tråd med testamentets bestemmelser. Eks.: Er det bestemt at arven skal benyttes til bestemte formål, for eksempel forskning, skal den i sin helhet øremerkes til formålet.
 • Forholde seg strict til bestemmelser i lovverket, dvs. arveloven, skifteloven, arveavgiftsloven. Viktig når det foreligger flere testament som er i strid med hverandre.
 • Vise forståelse for ulike reaksjoner som kan komme fra slektninger og andre i forbindelse med arveoppgjør. Det kan oppstå sterke følelser, særlig i tilfeller der slektninger ikke har vært kjent med at det foreligger testament som tilgodeser andre enn slektningene.

– Det er altså viktig å vise forståelse, men samtidig forholde seg til pkt. 1 og 2. Som pensjonert lærer med spesialpedagogisk kompetanse har jeg kanskje en fordel her. Disse punktene er viktige. Fremtidige testatorer skal være trygge på at arven blir forvaltet i tråd med testators ønsker, understreker han.

Tove N. Gundersen, Rådgiver for lotteri og spill i Flyktninghjelpen:
Tove N. Gundersen i Flyktninghjelpen sier at hun alltid sjekker om den som har testamentert til dem har en relasjon til dem.

– Det er det ikke bestandig og det har jeg lurt litt på. Svaret på det fikk jeg vite i et møte i mai med den kjente engelske fundraiseren Stephen Pidgeon. Han fortalte at de som testamenterer kan ha snakket med noen venner eller noen de kjenner som snakker varmt om en organisasjon, slik at de selv også vil testamentere til den organisasjonen, understreker hun.

Råd som jeg lærte av Pidgeon: Måten du gjør det på, altså hvordan, når og hvorfor.

 • Hvordan: I form av et brev (ikke mail) om de vil testamentere noe til organisasjonen. Så må det forklares hvorfor vi henvender oss. Det må diskuteres hvem som skal fronte dette brevet ut. NB, husk alltid å skrive at dine givere først skal tenke på sine etterkommere (livsarvinger) før de gir oss noe.
 • Når: til de som er dine givere mellom 60 – 75 år. Ikke under 50 år.
 • Hvorfor: Du gir dine givere en mulighet til for eksempel å forandre et menneskes liv på en radikal måte – redde regnskog – redde forskjellige dyr – være med på gi penger til forskjellige organisasjoner som forsker på å «utrydde sykdommer» etc. De fleste av oss ønsker vel at det skal være noe godt etter oss. Du kan promotere dette på følgende måte – gjennom brev (ikke mail) – Invitasjon til en testamentarisk presentasjon – Gjennom medlemsblad – Webside – Annonser – og til og med på TV, sier Pidgeon. Vi er kanskje ikke der ennå i Norge.

– Som Pidgeon sa: Who, when and why er viktig å få fram.

Odd J. Bakke Pensjonist, tidligere økonomisjef i Blå Kors:

 •  Dersom det er flere organisasjoner blant de begunstigede, prøv å få den organisasjonen som syntes å ha vært avdøde nærmest (og har tilstrekkelig kompetanse) til å representere alle organisasjonene.
 • Vurder muligheten for at et bo er negativt før man forplikter seg.
 • Hvis det fra slektninger eller nærstående fremkommer personlige ønsker, så vær raus så fremt det ikke fremstår som skjevfordeling.

Ingvild Myrvang Ro, advokat i Ro Sommernes Advokatfirma:
Myrvang Ro forteller at det i seg selv ikke er vanskelig å skrive et testament – det bare er å følge «oppskriften» i loven til punkt og prikke. Det som kan være vanskelig, er å skrive et testament som passer for testators livssituasjon og økonomi, og som er så klart og tydelig at det ikke oppstår tolkningsproblemer i ettertid.

– Dette er det umulig å si noe generelt om, som passer for alle i ulike livssituasjoner og stadier av livet. Dette er også bakgrunnen for at mange bør gå til advokat når de skal skrive testament. Da får man hjelp til å sette det inn i en helhet, og se på alle hensyn som må tas «rundt», alt fra skattemessige forhold til pliktdelsarv, ekteskapets formuesordning, samboerskap osv., sier hun.