Hjem

Norges Innsamlingsråd er en bransjeorganisasjon for norske organisasjoner som driver innsamlingsarbeid for å finansiere sine prosjekter.

Vi jobber med å styrke norske organisasjoners evne til selvfinansiering, gjennom å styrke fagkompetansen til organisasjoner og ansatte, og bidra til erfaringsutveksling og bransjetilhørighet for norske fundraisere.

Norges Innsamlingsråd vil:

  • heve den innsamlingsfaglige kompetansen blant medlemmene
  • bedre rammevilkårene for organisasjoners inntektsskapende aktiviteter
  • utvikle og følge opp etiske normer og regelverk for innsamling
  • arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteter og motvirke uetiske innsamlingsmetoder
  • arbeide for økt forståelse blant allmenheten for organisasjoners inntektsskapende arbeid
  • være en arena for bygging av nettverk, erfaringsutveksling og sosiale bånd organisasjonene i mellom

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Siste innlegg

Brobyggerstiftelsen er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker Brobyggerstiftelsen velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd! Stiftelsen ble startet av partnerene Roger Bastesen og Nelson Ciano, og målet er å hjelpe familier i Manila ut av fattigdom. Vi er så heldige å ha fått stilt Roger noen spørsmål. Først, kan du fortelle litt om Brobyggerstiftelsen? Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som startet …

Welcome to our new member Amref Flying Doctors

We are so happy to welcome a new international member – the Amref Flying Doctors. Amref Flying Doctors is the largest international air ambulance services provider in Africa. We asked Linda Hummel, Director of Global Fundraising Development, a few questions about the organization, and what they seek from a membership in the Norwegian Fundraising Association. …

Arenaer for tilhørighet – søknadsfrist 29. mars

Støtteordningen «Arenaer for tilhørighet» har som mål at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet gjennom aktiviteter på skolen eller bibliotekets område. Frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek på Østlandet kan søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge på skolen eller bibliotekets område. Tiltakene det søkes om støtte til skal bidra til …