Er du interessert i å få nye medlemmer, givere eller faddere?  Og å lære det siste om Facebook-annonsering?

Vårens program er i støpeskjeen som resultat av tilbakemeldinger fra dere. Sett av tid i kalenderen,  og meld deg kanskje på allerede nå.

Programmet oppdateres fortløpende med mer informasjon når det nærmer seg.

FEBRUAR

01. 02.              Fagdag: Medlemsverving

05-06.02.          Fundraiserutdanningen 2018

05. – 06. 03.     Grunnkurs: Innføring i fundraising

MARS

07.03.               Medlemsmøte: Crowdfunding. Påmelding kommer senere

MAI

08.05.               Fagdag: Facebook-annonsering.  Påmelding kommer senere

22.05.               Årsmøte 2018 med Kickoff GDPR, bransjenorm og etikk