Utviklende globale trender i EFAs «Giving Report» avslører europeiske giveres vaner og preferanser

Nonprofit Tech for Good har publisert sin første giver-rapport på globale trender. Rapporten er basert på en survey av 4000 donorer i 94 land, over seks kontinenter, for å skaffe en tilfredstillende innsikt i donorers vaner of preferanser globalt. 

Undersøkelsen på årets globale trender i EFAs Giving Report er utført av «Tech for Good» (ikke-profittsøkende) og sponset av the Public Interest Registry. De spurte totalt 4084 donorer, inkludert 390 europeiske (majoriteten fra Storbritannia, Spania og Italia).

Funnene avslørte at det i europa, som globalt, er en majoritet av kvinnelige donorer (66% sammenliknet med 73% på verdensbasis), 39% er født mellom 1965 og 1980, og 70% har et liberalt ideologisk standpunkt.

Giver-preferanser og rollen til sosiale media

I følge rapporten foretrekker europeiske donorer å gi via nett. 57% av de spurte i den Europeiske undersøkelsen donerte på denne måten, 14% via direkte mail og 12% via fundraising eventer. Sosiale medier viser seg også å være plattformen som inspirerer flest til å gi, her rep. ved 29% av de spurte, fulgt av av fundraising eventer 22% og 18% ved mail. Facebook viser seg å være den mest inspirerende kanalen for å inspirere givere med 59%, fulgt av Twitter med 21% og til slutt Instagram med 9%.

På tvers av alle undersøkelsens deltakende land, viser europeere seg å være minst tilbøyelige til å delta på fundraising eventer (kun 38%) og ha en lav frivillighets rate i forhold til andre regioner som lå på gjennomsnittlig 64%. Likevel finner studie at europeere er generøse både økonomisk og med tid dedikert til frivillig arbeid, men mindre interessert i å samhandle/føre dialog med sine favoritt veldedige organisasjoner.

Populære saker

62% av europeiske donorer gir til ikke-profittsøkende og ikke-statlige organisasjoner (NGOs) utenfor sitt eget hjemland. Internasjonale utviklingsorganisasjoner, særlig de som jobber i India, Syria eller Uganda får den største andelen av disse midlene. De ledende tre sakene som doneres mest til av Europeere er barn og ungdom (15%), menneske- og sivile rettigheter (13%) og internasjonal utvikling (12%) (her gir den såkalte generasjon x, de født mellom 1965 og 80 mer, rundt 23% til MR og SR, og 19% internasjonal utv), dyrevern og miljø (20%).

Det store bilde

Totalt sett hadde 91,4% av de spurte gjort en form for donasjon i året som var. Globalt gir 45% av donorer til ikke-profittsøkende organisasjoner og NGOs utenfor sitt hjemland. Majoriteten av disse viser en preferanse for å donere via nett (61%) og 54% er jevnlige givere i et program. På verdensbasis finner undersøkelsen at givere finner mest inspirasjon til å gi gjennom sosiale medier (25%), da særlig Facebook, fundraising events (25%) og email (21%).

Ser man på prefererte saker, finner vi at både kvinnelige og mannlige givere særlig gir til saker som inkluderer barn og ungdom (13% av respondentene falt inn under denne kategorien). Religiøse tjenester/tro kommer etter, med 10,4%, videre fulgt av menneskelige tjenester med 9.5%, før vi til slutt finner saker knyttet til dyr som utgjør 9.2%.

(Original artikkel, her oversatt til norsk)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *