Ukens portrett: Leif Wien Jensen

Vi ønsket å gjøre et portrettintervju med Leif Wien Jensen i anledning påtrapping som ny utvalgsleder for Bransjenormutvalget. Her deler han noen tanker rundt det nye vervet og dagens status for bransjenorm i Innsamlings-Norge.

 

Hvorfor takket du ja til å bli utvalgsleder?  “Når jeg likevel skal delta på alle møtene og skrive mye av bransjens normer, er det like greit å være utvalgsleder! Dessuten har jeg vært med så lenge at jeg har hele historikken på dette feltet under huden”, skriver Leif.

Hva brenner du for?  “At publikum skal oppleve gleden av å gi. Det betyr at vi ikke skal bli sett på som påtrengende selgere, men at vi legger til rette for at publikum kan gi trygt og vite at de bidrar til å påvirke verden i en riktig retning”.

Hvilke er de viktigste sakene utvalget har på agendaen for tiden? 

“Akkurat nå arbeider vi med å oppdatere og modernisere hele bransjenormen. Vi må se hvordan de nye bestemmelsene i EUs personverndirektiv påvirker frivillig sektor og må oppdatere normen med de siste endringene i markedsføringsloven. Samtidig må vi bringe bestemmelsene om bruk av digitale kanaler, og særlig sosiale medier, i takt med den faktiske utviklingen. Et eget område er hva som er god innsamlingsskikk for innsamling ansikt-til-ansikt for å sikre at denne innsamlingsformen kan utvikles på en god måte som forbrukerne opplever som positivt. Og vi skal oppdatere kortversjonen av hva som er god innsamlingsskikk i Norge”.

Hvordan mener du at statusen er til fundraisere i vårt felt?“Definitivt stigende! Vi legger til rette for alt det gode og samfunnsnyttige arbeid som gjøres av frivillige organisasjoner, og vi gjør det på en måte engasjerer stadig flere nordmenn til å gi. Det er stor forskjell på statusen til norske fundraisere og våre kollegaer i for eksempel England. Det skyldes at sektoren i Norge oppfattes som seriøs og at vi samarbeider om å få alle aktørene med på å vise god folkeskikk når vi ber om støtte til vårt arbeid.”

Avslutningsvis spør vi hvorfor Leif Wien Jensen mener Norges Innsamlingsråd en viktig stemme/organisasjon?

“Fordi vi viser seriøsiteten i sektoren, og at du i Norge kan gi trygt og uten å føle kontakten med organisasjonene som påtrengende. Dette er avgjørende for at vi fortsatt skal gjøre oss fortjent til de spesielle vilkårene vi har på enkelte områder. Samtidig er det viktig at noen står opp for retten til å appellere til publikum om deltagelse, støtte og frivillig engasjement. Vi ønsker et samfunn der den enkelte bidrar med sin innsats, sin stemme og sin økonomiske støtte. Derfor må vi ikke la muligheten til å reservere seg mot «reklame» gå så langt at det ikke blir mulig å be om hjelp til mennesker som trenger det eller kjempe for et livssyn eller politisk syn. Reservasjonssamfunnet er et kaldt samfunn. Jeg vil heller arbeide for engasjementssamfunnet!”

No comments

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *