Testamentariske gaver

For mange av våre medlemmer er testamentariske gaver en viktig inntektskilde. Mellom 2013 og 2014 økte testamentariske gaver med hele 23 prosent. 2/3 av våre medlemsorganisasjoner sier på forespørsel at de jobber med å få inntekter via arv og testamenter.

Trofaste givere vil gjerne gi til sine hjertesaker også etter sin bortgang.

– Flere av våre medlemsorganisasjoner forteller at de blir kontaktet av givere som ønsker å testamentere. Vi har en tydelig arvelov i Norge. Det kan ha bidratt til at testamentskriving har vært overflødig tidligere, men nå ser vi tegn til at flere ønsker å skrive et testament, sier generalsekretær i Norges Innsamlingsråd, Siri Nodland.

Aktuelt

36 av Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner går i 2017/2018 sammen om en felles kampanje. Etter nesten to års arbeid har arbeidsutvalget, Arv- og testamentariske gaver, resultert i et felles kommunikasjonskonsept for bransjen. Anne Kjersti Kværner, leder av utvalget, sier dette er et fellesløft som ønsker å sette en god tone for organisasjonenes egne aktiviteter på arv og testament.

Første fase i prosjektet førte til en undersøkelse som viser folks oppfatning av det å skrive testament. Denne har tidligere blitt presentert på medlemsmøte i regi av Norges Innsamlingsråd. Innsikten fra undersøkelsen blir aktivt benyttet i all videre utvikling. Felleskampanjen utvikles i perioden desember 2017 til mars 2018 ved hjelp av arbeidsutvalget og prosjektdeltakere fra deltagende organisasjoner.

Kampanjen er lansert, klikk deg inn på: detgodetestament.no.