Prosjektleder – humanitære programmer, Røde Kors

Søknadsfrist: 22/04/18
Avdelingen Nasjonale programmer og beredskap skal bidra til å styrke lokal beredskapsevneog være ansvarlig for faglig ledelse av humanitære programmer og nasjonale aktiviteter. Avdelingen skal følge opp distriktene i deres arbeid for effektiv tilrettelegging for lokalforeninger og frivilligheten.

Vi søker en kunnskapsrik, engasjert og strukturert medarbeider med Røde Kors-erfaring som kan gjennomføre barnehøringer i forbindelse med Ferie for alle-oppholdene i 2018. Vi forventer at du kan identifisere deg med Røde Kors-bevegelsens idé og grunnprinsipper. Stillingen vil ha et konkret ansvar for utarbeiding, gjennomføring og sammenstilling av barnehøringer for Ferie for alle.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Stå ansvarlig for utarbeidelse, gjennomføring og sammenstilling av barnehøringer for Ferie for alle, samt informasjonsarbeid knyttet til dette.
  • gjøre seg kjent med feltet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier
  • utarbeide barnehøring, herunder spørsmål, intervjuguide og mål i henhold til kriteriene for tildeling Bufdir
  • reise og intervjue barn under Ferie for alle-oppholdene
  • sammenstille funn i en rapport og renskrive denne, samt sørge for grafisk framstilling av rapporten
  • skrive ut forslag til endringer i aktivitet og forslag til annen innsats for gruppa basert på funnene i høringen
  • forberede og gjennomføre en lanseringskonferanse for rapporten
  • samarbeide tett underveis med rådgiver med ansvar for Ferie for alle
  • drive kommunikasjonsarbeid blant ansatte, frivillige og deltakere i forkant og etterkant av høringene
  • representere fagekspertise på feltet i møtet med eksterne og interne aktører

Vi søker deg som har:

 • bred og dyp erfaring med gjennomføring av barnehøringer
  • dyp forståelse for og dokumentert erfaring fra arbeid med ung medvirkning, samt erfaring fra medvirkning i en Røde Kors-kontekst
  • erfaring med og god evne til prosjektstyring og selvstendighet knyttet til gjennomføring av større prosjekter
  • svært inngående kunnskap om og erfaring fra arbeid med barn og unge i en frivillig kontekst
  • meget god evne til å omsette faglig kunnskap og innsikt til konkrete meningsfulle tiltak i en Røde Kors-sammenheng
  • god kjennskap til relevante frivillige, private og offentlige aktører innenfor aktuelle fagområder
  • meget god kjennskap til behovene blant ansatte tilretteleggere og frivillige som jobber med humanitære aktiviteter i Norge
  • god erfaring fra og kunnskap om prosjektledelse
  • kjennskap til Røde Kors’ organisering nasjonalt
  • erfaring fra arbeid med politisk påvirkning, inntektsarbeid og kommunikasjonsarbeid
  • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og kan vise til gode resultater og erfaring fra rapporterings- og analysearbeid
  • god kjennskap til Røde Kors’ interne systemer og verktøy
  • god analysekunnskap
  • meget god evne til å samarbeide og dele kompetanse
  • meget god evne til å jobbe mål- og resultatorientert
  • meget god evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar for egen utvikling
  • personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Variert, meningsfylt og faglig givende arbeid i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Muligheten til å være med og forme Røde Kors’ programarbeid for barn og unge
 • Lønn i hht tariffavtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
Stillingen innebærer i perioder noe forskjøvet arbeidstid, med kvelds- og helgearbeid. Dette er en midlertidig stilling knyttet til et avgrenset prosjekt som avsluttes 31.12.2018.
Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.
For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med enhetsleder for Humanitære programmer, Karin Afeef, tlf 97086116

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *