Norges Innsamlingsråd setter standarder for frivillige organisasjoner som ønsker å samle inn penger til samfunnsnyttig arbeid på en seriøs måte. Her er våre fem viktigste prinsipper for god innsamlingsskikk:

1. Respektere forbrukernes ønske om reservasjon mot henvendelser
– Vaske mot det sentrale reservasjonsregisteret før henvendelser til alle som ikke er aktive bidragsytere
– Ha vanntette rutiner for å ta imot og registrere ønske om reservasjon mot henvendelser fra organisasjonen

2. Gi god informasjon 
– Ved rekruttering av nye givere, medlemmer og faddere, skal det informeres om eventuelle fremtidige henvendelser og forpliktelser.
– Informasjonen kan gis på baksiden av giroblanketter, på kuponger, på nettskjema, i rekrutteringsbrosjyrer, på sms etc.
– Utfyllende informasjon skal gis på organisasjonens nettside

3. Innhenting av samtykke 
– Når det er praktisk mulig skal organisasjonen innhente samtykke til videre kontakt. Dette gjelder for eksempel ved utfylling av webskjema og kuponger
– Telefonhenvendelser skal avsluttes med å spørre om samtykke til ny kontakt
– Det er viktig å gi tydelig informasjon og gi mulighet for reservasjon mot henvendelser til bidragsytere som gir sin første støtte gjennom giro, nettbank eller på andre måter hvor det ikke er mulig å gi samtykke

4. Kvalitetssikring 
– Organisasjonene skal aktivt samarbeide med Forbrukerombudet om å redusere eventuelle negative opplevelser hos giverne
– Norges Innsamlingsråd mottar kopi av alle klager på innsamlingsarbeid og tar opp hver enkelt sak med den berørte organisasjonen
– Norges Innsamlingsråd har jevnlig møter med Forbrukerombudet for å følge utviklingen og raskt kunne sette inn korrigerende tiltak ved behov

5. Sørge for god adressekvalitet
– Vaske adresseregisteret mot tilgjengelige kilder for å sikre korrekte navn- og adresseopplysninger som gir redusert risiko for feilhenvendelser og økt treff ved vask mot Det Sentrale Reservasjonsregisteret

 

Les også om godt elektronisk vett og telefonvett her: god innsamlingsskikk, telefon og elektronisk vett