For mange av våre medlemmer, er testamentariske gaver en viktig inntektskilde. Mellom 2013 og 2014 økte testamentariske gaver med hele 23 %. 2/3 av våre medlemsorganisasjoner sier ved forespørsel at de jobber med å få inntekter via arv/testamenter.

Trofaste givere vil gjerne gi til sine hjertesaker også etter sin bortgang.

– Flere av våre medlemsorganisasjoner forteller at de blir kontaktet av givere som ønsker å testamentere. Vi har en tydelig arvelov i Norge, det kan ha bidratt til at testamentskriving har vært overflødig tidligere, men nå ser vi tegn til at flere ønsker å skrive testamenter, sier generalsekretær i Norges Innsamlingsråd, Siri Nodland.


Få tips og råd om testamentariske gaver her

 

Vi hadde møte om testamentariske gaver og arv 16. mars. her  finner du notater og PowerPoint fra møtet:

Powerpoint fra møtet om arv

Notater fra møtet om arv

 


Les om testamentet i media:

VG 03.2016

Livet som senior, 12.2015