Testamentariske gaver

For mange av våre medlemmer, er testamentariske gaver en viktig inntektskilde. Mellom 2013 og 2014 økte testamentariske gaver med hele 23 %. 2/3 av våre medlemsorganisasjoner sier ved forespørsel at de jobber med å få inntekter via arv/testamenter.

Trofaste givere vil gjerne gi til sine hjertesaker også etter sin bortgang.

– Flere av våre medlemsorganisasjoner forteller at de blir kontaktet av givere som ønsker å testamentere. Vi har en tydelig arvelov i Norge, det kan ha bidratt til at testamentskriving har vært overflødig tidligere, men nå ser vi tegn til at flere ønsker å skrive testamenter, sier generalsekretær i Norges Innsamlingsråd, Siri Nodland.

Aktuelt
36 av Innsamlingsrådets medlemsorganisasjoner går i 2017/2018 sammen om en felles kampanje. Etter nesten 2 års arbeid har arbeidsutvalget som har jobbet med temaet arv og testamentariske gaver endelig resultert i et felles kommunikasjonskonsept for bransjen. Leder av utvalget, Anne Kjersti Kværner sier dette er et fellesløft som ønsker å sette en god tone for organisasjonenes egne aktiviteter på arv og testament.

Første fase i dette prosjektet førte til en undersøkelse som viser folks oppfatning av det å skrive testament. Denne har tidligere blitt presentert på medlemsmøte i regi av Norges Innsamlingsråd. Innsikten som ble opparbeidet på bakgrunn av undersøkelsen blir aktivt benyttet i all videre utvikling. Felleskampanjen utvikles i perioden desember 2017 – mars 2018 ved hjelp av Arbeidsutvalget og prosjektdeltakere fra deltagende organisasjoner.