Evaluering av markedsføringsloven, SIFO, 2011

Evaluering av telefonsalg til private, 2012

 

Rapporter fra Deloitte:

Fundraisingrapporten 2016 – Deloitte

Forskningsrapport – Frivillig sektors inntekter og finanseringskilder fra private aktører 2015

Les mer om Deloitterapporten her.

 

Her finner du satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner utført av SSB:

Les regnskapet fra 2014 her

Les regnskapet fra 2013 her.

Les regnskapet fra 2012 her.

Les regnskapet fra 2010 her.