Krig og naturkatastrofer skaper menneskelig lidelse over hele verden. Derfor pågår det til en hver tid innsamling til ulike former for hjelpearbeid i forbindelse med kriser. Men ulike organisasjoner har ulike fokus, og her kan du få en oversikt over hvilke kriser det i dag samles inn penger til – av hvilke organisasjoner og til hvilke spesifikke formål. Slik skaper vi større åpenhet rundt innsamlingen, og trygghet for at pengene kommer til nytte der de skal.

Informasjonen er enten sendt inn av organisasjonene selv – eller hentet fra organisasjonenes egne nettsider. Alle organisasjonene er medlemmer av Norges Innsamlingsråd.

 

Krig i Syria, flyktninghjelp og annen assistanse

Jordskjelv i Nepal

Ebola i Vest-Afrika

Ukraina

Gaza

Flom på Balkan

Krig i Sør-Sudan

Krig i Den sentralafrikanske republikk

 

Mangler det noen her?

Driver din organisasjon med kriseinnsamling, uten at det har kommet med på oversikten? Send e-post til cecilie@innsamlingsradet.no