Godkjente innsamlingsbøsser

Det er viktig at det finnes noen regler for å ivareta sikkerheten rundt det å gjennomføre innsamlinger, både for organisasjonenes del og ikke minst for å opprettholde tilliten overfor de som gir penger til veldedige formål. Derfor er det viktig å ha gode rutiner og kontroll og sikring av bøsser. På denne måten kan både organisasjonen og de som ønsker å gi støtte, vite at pengene kommer frem og ikke forsvinner på veien. Under finner du svar på ofte stilte spørsmål.

 

Et det regler?

Innsamlingskontrollens retningslinjer for bøsseinnsamling:
http://www.innsamlingskontrollen.no/media/cms_page_media/27/Retningslinjer%20for%20bosseinnsamlinger%20IK.pdf

 

Hvor kan du få tak i godkjente bøsser?

Vi har vært i kontakt med identi AS, som tilbyr både innsamlingsbøsser og sikkerhetsplomber. Kontakt dem her, om din organisasjon har behov for bøsser og plomber.

 

Finnes det noen gode rutiner for god innsamling?

Under har vi samlet et knippe rutiner for ut-og innlevering av bøsser fra Norges Røde Kors som har lang erfaring med bøsseinnsamling:

 1. Bøssene skal være nummerert og plombert ved utlevering og merket med emblemet.
 2. Det skal føres nøyaktige lister over hvem som får hvilken bøsse.
 3. Bøssebæreren skal legitimere seg dersom vedkommende ikke er kjent.
 4. Navn, adresse og telefonnummer skal fremgå av listen samt kvittering på mottatt liste.
 5. Bøssebærer skal bære synlig legitimasjon.
 6. Ved innlevering skal det sjekkes at bøssen er uskadd.
 7. Bøssen skal innleveres av den som kvitterte den ut.
 8. Den som tar imot bøssen skal kvittere på mottak.
 9. Bøssene må oppbevares på et sikkert sted.
 10. Bortkomne/stjålne bøsser skal meldes til politiet – nummer oppgis.
 11. Etter bruk skal bøssene rengjøres og klargjøres til neste innsamling.
 12. Før aksjonen igangsettes skal avslutningstidspunkt være avklart. Det skal også være klargjort hvem som har ansvaret for å hente inn bøsser som er satt ut i butikker etc.
 13. Opprette kontakt med bank for opptelling. (dersom ikke opptelling samme dag må det lages et sikkert system for oppbevaring av penger)
 14. Barn og unge under 15 bør gå to og to eller i følge med voksne.
 15. Husk at alle bøsser skal være plombert og at alle som får med seg bøsse må vise legitimasjon og kvittere for denne.

http://www.hjelpekorps.org/hjelpekorps/filer/regelverk/vovv-2013.pdf