Vårt mandat

Norges Innsamlingsråd har som hovedmål å arbeide med politiske rammebetingelser og økt kompetanse innen innsamling i Norge.

Dette skal vi gjøre i dialog med våre medlemmer, samarbeidspartnere og andre som  påvirker utvikling av feltet nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg ønsker vi å påvirke økt dokumentasjon av fagfeltet.

 

Vår visjon: Fundraising på høyeste nivå

 

Overordnet mål: Vi gjør fundraising enklere