Samarbeidspartnere

 

I arbeidet for bedre rammebetingelser for bransjen, for et bedre rykte og høyere kompetanse rundt innsamlingsarbeid, er seriøse samarbeidspartnere viktige bidragsytere. Det gjelder både nasjonalt og internasjonalt . Vi er så heldige å ha en rekke spennende samarbeidspartnere – fra konkrete bidragsytere ved drift og arrangement til andre bransjeorganisasjoner med sammenfallende interesser. Her kan du lese om dem alle.

 

DNB
Norges Innsamlingsråd har et svært godt samarbeid med DNB. Ved samtlige større arrangementer er banken vertskap, noe som sparer Norges Innsamlingsråd for store kostnader. DNB arrangerer også den årlige Fundraisingkonferansen der Norges Innsamlingsråd også spiller en viktig rolle.

Les mer om DNB her.

 

Deloitte

Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester. De bistår innsamlingsmarkedet i Norge med å kartlegge hvilke inntekter organisasjonene har, og hvordan organisasjonene genererer disse inntektene. Rapporten er den eneste av sitt slag i Norge.

Les mer om Deloitte her.

 

Forbrukerombudet

Forbrukerombudet er en frittstående offentlig tilsynsmyndighet som på vegne av forbrukerne fører tilsyn med at varer og tjenester blir markedsført i samsvar med markedsføringsloven.

Les mer om forbrukerombudet her.

 

Datatilsynet

Datatilsynet er både et tilsyn og ombud. Deres oppgave er å føre kontroll over personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan bli knyttet til dem.

Les mer om datatilsynet her.

 

Innsamlingskontrollen
Innsamlingskontrollen kvalitetssikrer innsamlinger gjennom innsamlingsregisteret. Innsamlingsregisteret innfører en frivillig registreringsordning for innsamlinger av penger eller gaver som er rettet mot offentligheten til inntekt for samfunnsnyttige formål. Målet er at Innsamlingsregisteret skal bidra til økt kredibilitet for de registrerte organisasjonene. Forholdet vil kunne ha betydning ved vurderingen av organisasjonenes seriøsitet og følgelig publikums holdninger og giverglede. Gjennom Innsamlingsregisteret ønsker man å bevisstgjøre publikum med hensyn til hvilke organisasjoner som bør støttes.

Les mer om Innsamlingskontrollen her.

 

NORDMA (Norsk direktemarkedsføringsforening)
NORDMA er en interesse– og bransjeorganisasjon som arbeider for å øke interessen for og bruken av direkte markedsføring i Norge. NORDMA arbeider for og sammen med de virksomheter som driver med direktemarkedsføring, relasjonsmarkedsføring og CRM – i alle kanaler.

Les mer om NORDMA her.

 

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september 2005. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Organisasjonen arbeider for et best mulig samspill mellom frivilige virksomheter omkring saker av felles interesse.

Les mer om Frivillighet Norge her.

 

EFA (European Fundraising Association)
EFA ble grunnlagt i februar 2002 i Brussel, Belgia. I 2004 ble EFA registrert i Amsterdam. EFA er den europeiske paraplyorganisasjonen for innsamling. Medlemmer av Norges Innsamlingsråd får rabatt på de fleste konferanser og seminarer holdt i regi av andre EFA-medlemmer. Se våre kurs- og konferansesider for mer informasjon.

Les mer om EFA her.

 

ISOBRO
ISOBRO er den danske bransjeorganisasjonen for innsamlingsorganisasjoner. ISOBROs formål er å styrke medlemsorganisasjonene, fremme deres felles interesser og virke for en sunn og samfunnsansvarlig utvikling av innsamlingssektoren i Danmark.

Les mer om ISOBRO her.

 

FRII
Frivilligorganisationernas Innsamlingsråd (FRII) er den svenske bransjeorganisasjonen for innsamlingsorganisasjoner. FRII har som Norges Innsamlingsråd både store og små medlemsorganisasjoner.

Les mer om FRII her.

 

 

Pro bono -partnere

b.bold

B.bold er et nordisk rådgivermiljø for frivillige organisasjoner. Firmaet ble grunnlagt i 2014 av Beate Sørum, som etter mange år i Kreftforeningen så behovet for fundraisingekspertise ute i det norske rådgivningsmiljøet. Senere har Beate fått selskap av Seth Piper som kom fra stillingen som fundraisingleder for Greenpeace Norge i november 2015. Danske Maia Kahlke Lorentzen kom til i september 2016, fra stillingen som internasjonal kampanjeleder.

 

Kvale Advokatfirma

Kvale er et forretningsjuridisk advokatfirma som siden sin oppstart har bistått nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Selskapet har hele tiden hatt stabil organisk vekst. De teller i dag over 90 ansatte, hvorav 32 partnere og 41 advokater. Våre advokater tilbyr spesialisert bistand innen alle sentrale forretningsjuridiske disipliner.

Les mer om Kvale her.

 

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med over 8.000 studenter fordelt på studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. De tilbyr studier innen markedsføring og salgsledelse, HR og ledelse, reiselivs- og hotelledelse, kreativitet og innovasjon, design og teknologi og helse og medisinske fag, samt kommunikasjon innen fundraising.

Les mer om Høyskolen Kristiania her.