Årsmøte 2017 avholdes mandag 22. mai på Sentralen, Gymsalen, i Øvre Slottsgate 3.  Vi ønsker våre medlemsorganisasjoner varmt velkommen.

I tillegg til faste poster, får vi et innlegg av Professor Runar Døving fra Høyskolen Kristiania om utvikling av arbeidet med Arv og testamenter. Leif Wien Jensen oppdaterer oss på ny markedsføringslov og vår alles kjære styreleder Ellen Døvle Kalland takker av etter 6 år som styreleder. Vi vil også høre påtroppende styreleders tiltredelseserklæring.

Meld deg på årsmøte her.

Agenda for årsmøte

1. Konstituering
a. Navneopprop
b. Fastsettelse av stemmetall
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
6. Godkjennelse av årsberetning
7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
8. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
10. Fastsettelse av årsavgift
11. Vedtektsendringer
12. Valg
a. Styreleder og nestleder
b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
d. Tre personer til valgkomitee
13. Innsendte saker
14. Evt resolusjoner.

Årsmøtepapirer 22.05.17

Årsberetning 2016