Vi har for tiden åtte ulike arbeidsutvalg. Ved å delta på disse får man en unik mulighet til å påvirke.

 

Arbeidsutvalg Arv og testamenter

Deltakere i denne arbeidsgruppen:

 • Anne Kjersti Kværner / Blå Kors
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Celine Refsnes / Søndagsskolen
 • Kristin Zachariassen / Sykehusklovnene
 • Marte Grønli / Kreftforeningen
 • Sidsel Stanmore Andersen / Amnesty
 • Runar Døving / Høyskolen Kristiania
 • Jacob Lindeberg / Advokatfirmaet Kvale

 

Bransjenorm-utvalget

Den eksisterende bransjenormen ble vedtatt i 2012. Arbeidsgruppen er nedsatt for å se om formuleringene og eventuelt forankringen av bransjenormen bør utdypes og/eller revitaliseres.

Deltakere i denne arbeidsgruppen:

 • Leif Wien Jensen / Blindeforbundet
 • Ola Wiig Hansen / UNICEF
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Martin Aarflot / Misjonsalliansen
 • Sidsel Stanmore Andersen / Amnesty
 • Hanne Mathisen / Kirkens Nødhjelp
 • Therese Fevang / Bisnode
 • Heidi Irene Petterson / Sjømannskirken

 

Arbeidsutvalg Etiske retningslinjer

Dagens retningslinjer er et godt verktøy for organisasjonene og inneholder mange gode og viktige punkter, men vi bør utvide dokumentet med en del nye og viktige fokusområder, og vi bør omstrukturere dokumentets oppbygning.

Deltakere i denne arbeidsgruppen:

 • Kristin Morseth / Kirkens Nødhjelp
 • Ole Veimodet / MA Norge
 • Nina Elisabeth Larsen / Norges Røde Kors
 • Eva Eggesvik / Blindeforbundet
 • Ingvild Vaale Arnesen / Kreftforeningen
 • Bård Berger / Foreningen for Hjertesyke Barn
 • Børre Hagen / Innsamlingskontrollen

 

Arbeidsutvalg Innovasjon

Deltakere i denne arbeidsgruppen:

 • Kjell Erik Wahlstrøm / Mental Helse /UTVALGSLEDER
 • Martin Aarflot / Misjonsalliansen
 • Erik Bakken / SOS Barnebyer
 • Camilla Kolverud / Amnesty
 • Vidar Jøssang / Norges Røde Kors
 • Joakim Marstrander / Deloitte

 

Arbeidsutvalg Crowdfunding og Nye betalingsmåter

Deltakere i denne arbeidsgruppen:

 • Bård Berger / Foreningen for Hjertesyke Barn / UTVALGSLEDER
 • Camilla Kolverud / Amnesty
 • Jin Halvorsen / Greenpeace
 • Espen Kolberg / Norges Røde Kors
 • Christine Nybraaten Colstrup / Laget
 • Vidar Jøssang / Norges Røde Kors
 • Alice Leland Høie / Strømmestiftelsen
 • Haakon Larsen / Puzzel

 

Arbeidsutvalg Kompetanse

Norges Innsamlingsråd holder seminarer to ganger på våren og to ganger på høsten. I den forbindelse har vi en arbeidsgruppe som utarbeider disse seminarene.

Deltakere i denne arbeidsgruppen:

 • Seth Piper / b.bold
 • Beate Sørum / b.bold

 

Arbeidsutvalg Fundraisingkonferansen

Fundraisingkonferansen arrangeres hvert år, og er et stort arrangement som krever nøye planlegging. Dette jobber arbeidsgruppen med.

Deltakere i denne arbeidsgruppen:

 • Eva Eggesvik / Blindeforbundet
 • Jon Wang / UNICEF Norge
 • Beate Sørum / b.bold
 • Svein Åge Johanson / ProFundo
 • Elisabeth Ryttager / SOS-barnebyer
 • Inger Johanne Halleen / DNB

 

Arbeidsutvalg Porto

Norpost som er Posten/Bring sin største utfordrer har vært i kontakt med både Norges Innsamlingsråd og flere av våre medlemmer for å informere, og ønske om å inngå en samarbeidsavtale fra 01.01.2016 når post-monopolet oppheves.

Deltakere på denne arbeidsgruppen

 • Jan Egil Aase / Kreftforeningen
 • Bård Berger / Foreningen for Hjertesyke Barn
 • Cecilie Huse / SOS-barnebyer
 • Elin Tvedt / PLAN Norge
 • Jan Blom-Jensen / FORUT

 

Norges Innsamlingsråd deltar i alle gruppene.  Har du et engasjement, eller ønske om andre arbeidsgrupper vi bør sette i gang, tar vi gjerne imot forslag til dette.  Send en henvendelse til charlotte@innsamlingsradet.no