Vi har for tiden åtte ulike arbeidsutvalg. Ved å delta på disse får man en unik mulighet til å påvirke.

Arbeidsutvalg Feltverving

Deltakere:

 • Karl Magnus Rohde-Næss / Stiftelsen Norsk Luftambulanse / UTVALGSLEDER
 • Solfrid Bøe  / Redningsselskapet
 • Emil Tellåsen / Norges Røde Kors
 • Gordon Johnsen / Norges Bindeforbund
 • Elisabeth Bjønnes / Unicef

 

Arbeidsutvalg Arv og testamenter

Deltakere:

 • Anne Kjersti Kværner / Blå Kors / UTVALGSLEDER
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Celine Refsnes / Søndagsskolen
 • Marte Grønli / Kreftforeningen
 • Sidsel Stanmore Andersen / Amnesty
 • Runar Døving / Høyskolen Kristiania
 • Jacob Lindeberg / Advokatfirmaet Kvale

 

Bransjenorm-utvalget

Den eksisterende bransjenormen ble vedtatt i 2012. Arbeidsgruppen er nedsatt for å se om formuleringene og eventuelt forankringen av bransjenormen bør utdypes og/eller revitaliseres.

Deltakere:

 • Leif Wien Jensen / Blindeforbundet / UTVALGSLEDER
 • Ola Wiig-Hansen / UNICEF
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Heidi Irene Petterson / Sjømannskirken
 • May-Elén Vinskei / Misjonsalliansen
 • Sidsel Stanmore Andersen / Amnesty
 • Therese Fevang / Bisnode

 

Arbeidsutvalg Etiske retningslinjer

Dagens retningslinjer er et godt verktøy for organisasjonene og inneholder mange gode og viktige punkter, men vi bør utvide dokumentet med en del nye og viktige fokusområder, og vi bør omstrukturere dokumentets oppbygning.

Deltakere:

 • Kristin Morseth / Kirkens Nødhjelp
 • Ole Veimodet / MA Norge
 • Nina Elisabeth Larsen / Norges Røde Kors
 • Eva Eggesvik / Blindeforbundet
 • Ingvild Vaale Arnesen / Kreftforeningen
 • Bård Berger / Foreningen for Hjertesyke Barn
 • Børre Hagen / Innsamlingskontrollen

 

Arbeidsutvalg Innovasjon

Deltakere:

 • Kjell Erik Wahlstrøm / Mental Helse /UTVALGSLEDER
 • Martin Aarflot / Misjonsalliansen
 • Camilla Kolverud / Amnesty
 • Vidar Jøssang / Norges Røde Kors
 • Joakim Marstrander / Deloitte

 

Arbeidsutvalg Crowdfunding og Nye betalingsmåter

Deltakere:

 • Bård Berger / Foreningen for Hjertesyke Barn / UTVALGSLEDER
 • Camilla Kolverud / Amnesty
 • Jin Halvorsen / Greenpeace
 • Espen Kolberg / Norges Røde Kors
 • Christine Nybraaten Colstrup / Laget
 • Vidar Jøssang / Norges Røde Kors
 • Alice Leland Høie / Strømmestiftelsen
 • Haakon Larsen / Puzzel

 

Arbeidsutvalg Kompetanse

Norges Innsamlingsråd holder seminarer to ganger på våren og to ganger på høsten. I den forbindelse har vi en arbeidsgruppe som utarbeider disse seminarene.

Deltakere:

 • Beate Sørum / b.bold /UTVALGSLEDER
 • Seth Piper / b.bold

 

Arbeidsutvalg Fundraisingkonferansen

Fundraisingkonferansen arrangeres hvert år, og er et stort arrangement som krever nøye planlegging. Dette jobber arbeidsutvalget med.

Deltakere:

 • Inger Johanne Halleen / DNB /UTVALGSLEDER
 • Eva Eggesvik / Blindeforbundet
 • Jon Wang / UNICEF Norge
 • Beate Sørum / b.bold
 • Elisabeth Ryttager / SOS-barnebyer

 

Norges Innsamlingsråd deltar i alle gruppene.  Har du et engasjement, eller ønske om andre arbeidsgrupper vi bør sette i gang, tar vi gjerne imot forslag til dette.  Send en henvendelse til charlotte@innsamlingsradet.no