Om innsamling

God innsamlingsskikk
Sammen med vårt Arbeidsutvalg i bransjenorm har vi kommet frem til fem viktige innsamlingsprinsipper. Disse er å respektere forbrukerens ønske mot reservasjoner, gi god informasjon til støttespillere, la støttespillerne bestemme, sørge for korrekt kontaktinformasjon og samarbeid for å skape gode giveropplevelser.

Statistikk og rapporter
Innsikt er viktig for å kunne arbeide målrettet. Vi har samlet de rapportene vi mener er mest relevante i fundraisingsarbeid.

Feltverving
Feltverving er en inntektsbringende aktivitet for mange av våre medlemmer. Vi oppfordrer til å opptre ærlig og profesjonelt overfor potensielle givere.

Testamentariske gaver
Testamentariske gaver er en viktig inntektskilde for mange ideelle organisasjoner. Dette er et ømtålig tema der organisasjonene oppfordres til å tre varsomt. Likevel mener vi at organisasjonene skal ha mulighet til å spørre om slike gaver.

Telemarketing
Telemarketing (TM) er fortsatt en viktig inntektskilde for mange ideelle organisasjoner. Dette kan være en positiv opplevelse når det blir gjort på riktig måte. Vi oppfordrer til godt telefonvett når denne kanalen tas i bruk.

Godkjente innsamlingsbøsser
Det er viktig for både organisasjonene og giverne at det oppleves som trygt å gi et økonomisk bidrag.