Medlemsmøte: Felleskampanje Arv og Testament: Kanskje årets viktigste møte?

Arbeidsutvalget presenterer status og fremdrift for Fellesaktivitet på Arv og Testament. Dette møtet passer for deg som jobber med dette fagfeltet og din leder/generalsekretær. 

Meld deg på her

Etter vårt første medlemsmøte om arv og testament 8. mars 2016, ble det på grunnlag av et ønske fra medlemmene opprettet et arbeidsutvalg som skulle se nærmere på dette temaet. Sammen med Arbeidsutvalget har administrasjonen i Norges Innsamlingsråd gjennomført en undersøkelse som viser givernes holdninger til temaet. Idag er det svært få som skriver testament og kun 0,4 % som testamenterer  til sin organisasjon.

Uendelig potensiale

Det er et uendelig potensiale, sier utvalgsmedlem professor Runar Døving fra Høyskolen Christiania. Han har forsket på arv og testament også i USA. Han viser til at det i Storbritannia har vært arbeidet målrettet for å øke testamentariske gaver. Med stort hell. Det har de klart gjennom felleskampanjer og felles budskap.

Kunnskapen og samarbeidet på tvers har nå resultert i et forslag om en felles kampanje. Denne vil vi presentere for medlemmene 18 oktober kl 13.30 – 15.30 på Sentralen.

Det vil kreve en samlet bransje og et felles økonomisk løft for å øke bevisstheten hos det norske folk, sier Siri Nodland, Generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Hun viser til foredraget til Stephen George på Fundraisingkonferansen i år. Stephen har hjulpet flere land å lansere sine felleskampanjer på dette området.

Agenda

På dette medlemsmøtet presenterer vi bakgrunn og tenkt fremdrift for kampanjen, samt at vi setter det inn i en større sammenheng.

  • Oppsummerende funn fra rapport om Arv og Testament v/ Professor Runar Døving
  • Internasjonale erfaringer om vekst i markedet v/utvalgsleder/Generalsekretær i NIR
  • Presentasjon av kampanje v/valgt byrå

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *