Norges Innsamlingsråd har i dag 73 medlemmer:
ADRA Norge
ANSA
Amnesty International Norge
Barnekreftforeningen
Bellona
Blå Kors Norge
CARE Norge
Child Africa
Den Norske Israelmisjon
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Misjonsselskap
Dyrevernalliansen
Flyktninghjelpen
Foreningen for hjertesyke barn
FORUT – solidaritetsaksjon for utvikling
Fransiskushjelpen
Frelsesarmeen
Futuro Rio de Janeiro
Greenpeace
Hei Verden
HimalPartner
Kirkens Bymisjon
Kirkens Nødhjelp
Kreftforeningen
Kronprinsparets Fond
KRIK
Kolibri – Children at risk foundation
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen Uventet Barnedød
Leger Uten Grenser
MA – Rusfri trafikk og livsstil
Mental Helse
Miljøagentene
Misjonsalliansen
Misjon Uten Grenser
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Naturvernforbundet
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges KFUK-KFUM
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Røde Kors
Normisjon
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk Nødhjelp
Norsk Revmatikerforbund
Organisasjonen Voksne for Barn
Plan Norge
Prosjekt Haiti
Redd Barna
Redningsselskapet
Regnskogfondet
Right To Play Norge
Sabima
Senter for Tro og Medier
Sjømannskirken
SOS-barnebyer
Stefanusalliansen
Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Strømmestiftelsen
Støtteforeningen for Kreftrammede
Sykehusbarn
Sykehusklovnene
Søndagsskolen
UNICEF Norge
Utviklingsfondet
Wycliffe
WWF