Ledige stillinger

Ledige stillinger hos medlemmer av Norges Innsamlingsråd og andre relevante aktører for bransjen. Annonsere her? Gratis for medlemmer av Norges Innsamlingsråd. Ta kontakt med rikke@innsamlingsradet.no.

Ledige stillinger i medlemsorganisasjoner

Innsamlingsmedarbeider, Dyrevernalliansen

Søknadsfrist: Snarest

Kort om stillingen: Vi ser etter deg som er opptatt av dyrevelferd, er god på innsamling og/eller markedsføring, er kreativ, utadvendt – og som ser muligheter der andre ser utfordringer. Stillingen er nyopprettet og det vil være mulig å tilpasse ansvarsområder noe, avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
Sammen med drift- og innsamlingsavdelingen vil du følge opp og videreutvikle vår kommunikasjon og aktiviteter med private givere og næringslivet. Dette inkluderer kontinuerlig forbedring av giverreisen og personlig oppfølging av givere ved hjelp av DM-utsendelser og andre kanaler. Evnen til analytisk og strategisk arbeid, spesielt knyttet til CRM-system, er vesentlig for å vurdere både eksisterende kommunikasjon og arbeidet framover. Du vil også få muligheten til å være med fagmedarbeidere på konferanser og messer for å informere om vårt arbeid.

Full stillingsutlysning: Innsamlingsmedarbeider

Generalsekretær,  Kirkens Nødhjelp

Søknadsfrist: 25.09.18

Kort om stillingen: Vi søker en generalsekretær som skal lede virksomheten og sikre måloppnåelse i samsvar med Kirkens Nødhjelps verdigrunnlag, overordnede prinsipper, strategiske planer, styrets beslutninger og i henhold til norsk lov. Herunder ligger ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret samt ansvaret for virksomhetens økonomi og forvaltning av denne. Generalsekretæren er også ansvarlig for å representere Kirkens Nødhjelp på ulike arenaer og med et særlig ansvar for mediekontakt.

Full stillingsutlysning: Generalsekretær

Support og kundebehandler, Proventus AS

Søknadsfrist: Snarest

Kort om stillingen: Vi har en ledig stilling innen support og kundebehandler. Arbeidsoppgaver:

  • 1. og 2. linje support
  • Kundebehandling
  • Svare på henvendelser over telefon, det er derfor viktig at du trives med telefon som arbeidsverktøy
  • Bistå kunder ifbm opplæring og annet generell bistand
  • Bidra med testing og kvalitetssikring av IT løsninger før lansering av nye utgivelser
  • Dokumentasjon av brukerveiledning
  • Bidra strategisk og praktisk til å bygge gode og fremtidsrettede kundetilfredshet
  • Bidra til at avdelingen til enhver tid leverer i henhold til avtaler med våre kunder
  • Sikre riktig og effektiv saksbehandling i henhold til gjeldene lover og regler
  • Bidra til å sikre at vi har den nødvendige kompetansen og riktige rutiner til enhver tid

Full stillingsutlysning: Support og kundebehandler

Rådgiver digital kommunikasjon, Redd Barna

Søknadsfrist: 26.09.18

Kort om stillingen: Redd Barna vil engasjere flere støttespillere for barns rettigheter og søker etter en talentfull, sulten og dynamisk spesialist på sosiale medier. Du er oppdatert på fagfeltet, har god innsikt i digital distribusjon og vet hvordan du kan lage relevant innhold for ulike målgrupper og kanaler. Den nyopprettede stillingen inngår i kommunikasjons-enheten som er en del av avdeling for informasjon- og samfunnskontakt.

Full stillingsutlysning: Rådgiver digital kommunikasjon

Kommunikasjonsmedarbeider, Greenpeace

Søknadsfrist: 26.09.18

Kort om stillingen: Greenpeace styrker teamet i Oslo, og søker ny kommunikasjonsmedarbeider med sterkt miljøengasjement. Gode samarbeidsegenskaper er avgjørende, og du vil arbeide tett med både det norske og internasjonale kampanjeteamet og den norske kommunikasjonsgruppen for å sette dagsorden med våre kampanjer.

Den vi ser etter har relevant erfaring og faglig bakgrunn innen journalistikk og kommunikasjon. Du har sterk indre motivasjon for å drive verden videre i miljø- og klimaspørsmål. Du har forståelse, kunnskap og erfaring innen flere kanaler – både tradisjonelle, sosiale og web-medier.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjonsmedarbeider

Daglig leder fylkeskontoret Rogaland, Norges Blindeforbund

Søknadsfrist: 22.09.18

Kort om stillingen: Som daglig leder av fylkeskontoret vil du være Norges Blindeforbunds lokale ansikt utad, og blant arbeidsoppgavene kan nevnes:

• Daglig drift og ledelse av kontoret i Luramyrveien 25 A (Forus)
• Utstrakt kontakt med medlemmer
• Planlegging og gjennomføring av lokale arrangementer og aktiviteter
• Deltakelse i interessepolitisk virksomhet
• Spre kunnskap om Norges Blindeforbund i lokalmiljøet
• Inntektsarbeid

Full stillingsutlysning: Daglig leder

Fundraiser, Greenpeace

Søknadsfrist: Snarest

Kort om stillingen: Greenpeace leter etter folk som er opptatt av miljøet og er god på å formidle viktige budskap til andre ansikt til ansikt. Arbeidsoppgaven som Greenpeace Fundraiser går ut på å engasjere publikum ved å rekruttere støttemedlemmer til Greenpeace sitt miljøarbeid.

Full stillingsutlysning: Fundraiser

Markedsførere, Dyrevernalliansen

Søknadsfrist: Snarest

Kort om stillingen: Geddit/Top Fundraising skal representere Dyrevernalliansen for å rekruttere faste givere og vi søker derfor nye medarbeidere til å bemanne vår stand i Oslo og omegn. Her jobber vi blant annet med temaer som dyrevelferd i landbruket, avvikling av pelsdyrindustrien og å stanse unødvendige dyreforsøk.

Full stillingsutlysning: Markedsførere

Tilrettelegger for frivillig innsats, Norges Røde Kors

Søknadsfrist: 21.09.18

Kort om stillingen: Buskerud Røde Kors Distriktskontor koordinerer Røde Kors-virksomheten i fylket. Vi har i dag over 126 ulike humanitære tiltak fordelt på 20 Røde Kors foreninger over hele fylket. Kontoret har i dag 7 ansatte og har kontor i Drammen. Hovedoppgaven til Buskerud Røde Kors er å støtte og utvikle vår operative virksomhet ute i våre lokale ledd, men også ta initiativ til nye humanitære tiltak i nært samspill mellom lokale myndigheter og Røde Kors.

Vi søker Tilrettelegger for frivillig innsats med spesielt fokus på beredskap og hjelpekorps  i 100 % stilling fast stilling ved distriktskontoret Buskerud Røde Kors.

Full stillingsutlysning: Tilrettelegger for frivillig innsats

Fundraising Manager, Top Fundraising

Søknadsfrist: Snarest

Kort om stillingen:
Geddit og Top Fundraising er i sterk vekst og vi søker derfor etter en Fundrasing Manager med oppstart 1.desember 2018 til vårt kontor i Oslo. Top Fundraising driver innsamling for flere ideelle organisasjoner i inn- og utland.

Full stillingsutlysning: Fundraising Manager

Advisors Humanitarian Disarmament, Norsk Folkehjelp

Søknadsfrist: 21.09.18

Kort om stillingen: 
As advisor you will join the Head Office team in Oslo with frequent travels to programmes and operations. You will be met with high expectations in a dynamic work environment. You will be working in teams to support and develop the programmes in an assigned region. Your main responsibility willl be to ensure that strategies and plans are implemeneted with quality, effectiveness, relevance and impact. The Department for Humanitarian Disarmament is hiring 4 advisors for its 3 regions: Central Asia, South East Asia and Pacific, Middle East and Europe, and Africa and Latin America. These positions are additional to the current 5 advisors.

Full stillingsutlysning: Advisors Humanitarian Disarmament

Produktutvikler, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Søknadsfrist: 20.09.18

Kort om stillingen: 
Til nyopprettet stilling søker vi PRODUKTUTVIKLER til vår forsknings- og utviklingsavdeling (FoU)

I Stiftelsen Norsk Luftambulanse er utviklingen innen det avanserte akuttmedisinske fagfelt et strategisk og viktig satsningsområde. Vårt oppdrag er å lede utviklingen for å gi en raskere og riktigere behandling utenfor sykehuset. FoU jobber med flere langsiktige prosjekter, bla utvikling av fremtidens lege-helikopter og innredning. I tillegg har FoU ansvar for en rekke prosjekter som har som mål å forbedre den operative tjenesten.

FoU trenger derfor å stryke sin gjennomføringsevne på utviklingssiden, og søker etter produktutvikler med interesse for å jobbe med produkter som skal fungere optimalt sammen med brukeren og i krevende miljø.

Full stillingsutlysning: Produktutvikler