Lover og regler

Fundraisingsbransjen er selvregulerende. Derfor har vi utarbeidet en bransjenorm som medlemmer av Norges Innsamlingsråd er pålagt å følge. I tillegg må vi følge regelverk fra blant annet Datatilsynet og markedsføringsloven.

Bransjenorm
En bransjenorm setter standard for god innsamlingsskikk og sørger for at giveren føler seg ivaretatt. Vårt arbeidsutvalg har våren 2018 revidert bransjenormen og i løpet av høsten vil det foreligge en ny norm.

Etiske retningslinjer
Sammen med Innsamlingskontrollen har vi utarbeidet noen etiske retningslinjer som skal fungere som en veiviser i fundraisingsarbeidet.

Momskompensasjon og skattefradrag
Ideelle organisasjoner kan søke om momskompensasjon. Fristen for dette er  1. september hver år. I tillegg kan givere som gir 500kr eller mer har rett på skattefradrag.

Lovverk
På lik linje som kommersielle bedrifter må ideelle organisasjoner rette seg etter lovverk innenfor blant annet markedsføring og personvern. Vi har listet opp hvilke lover som er mest relevante for deg som arbeider med fundraising.

Høringsuttalelser
Ved svært aktuelle saker for bransjen vil administrasjonen i Norges Innsamlingsråd kunne komme med høringsuttalelser.