Bli fundraiser – tilpasset studie som du tar ved siden av jobb!

Hvordan lykkes med innsamlingsarbeid? Hvordan legge den riktige strategien, velge de riktige målgruppene og henvende deg på den riktige måten? Tar du fundraisingsutdannelsen i regi av Norges Innsamlingsråd er du langt bedre rustet til å ta disse viktige beslutningene.

Oppstart 16. januar 2017.

Norsk fundraisingutdannelse er et universitetsstudium og gir 20 ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System), som tilsvarer 20 norske studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studieløpet er lagt opp slik at du kan ta utdannelsen ved siden av jobb.

Hva omfatter studiet?

Studiet omfatter emner som kampanjegjennomføring, strategi, direktekommunikasjon, etikk og normer, filantropi, store gaver, håndtering og rekruttering av private og næringslivsgivere, giverdemografi, giverpleie og giveradferd.

Erfarne forelesere

Hovedforeleser er Fundraising-eksperten Adrian Sargeant, som også har faglig ansvar for utdannelsen. Universitetsprofessoren er svært kunnskapsrik på området. Med seg til å undervise har han tungvekteren Stephen Pidgeon. I tillegg bidrar håndplukkede norske gjesteforelesere, de beste innen sine felt.

To samlinger – til sammen fire dager

Studentene på studiet møtes fire dager i Oslo til forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Til hver samling forventes det at du har lest aktuell litteratur. En stor del av forelesningene foregår på engelsk, og innleveringsoppgaver mellom samlingene og hjemmeeksamen, skal også skrives på engelsk.

mandag 16. januar
tirsdag 17. januar
tirsdag 21. mars
onsdag 22. mars

Spørsmål om utdanningen kan rettes til charlotte@innsamlingsradet.no