Kompetanse

Hva er det som gjør at folk gir? Hvordan skal vi som innsamlere finne de riktige knappene, og trykke på dem på den riktige måten slik at vi får resultater og når våre mål, og samtidig bygger opp og befester det nødvendige tillitsforholdet mellom innsamlingsorganisasjonene og giverne?

Det er spørsmål uten ett enkelt svar, men det er like fullt spørsmål vi kontinuerlig må stille oss og prøve å besvare. For å klare det, kreves kompetanse, og derfor satser vi i Innsamlingsrådet tungt på kompetanseheving – gjennom fagdager, foredrag og kurs og gjennom en egen fundraisingutdannelse.

Vil du bli bedre i arbeidet ditt? Les mer på sidene her!

Program – Våren 2018