God jul fra oss i Norges Innsamlingsråd!

Torsdag hadde vi julelunsj på Sentralen. Lunsjen var i hvelvet – i selve hjertet av Sentralen. I gamle dager da Sentralen var Sparebank var hvelvet det stedet hvor de store verdiene ble oppbevart. Passende sted for årsavslutning for medlemmene synes vi.

Verdien i Norges Innsamlingsråd ligger nemlig i medlemmene. I samhandlingen, utviklingsarbeid og ønske om kvalitet i alle ledd. I 2017 har medlemmene bidratt stort til verdiøkning for fellesskapet.

Samhandling er det ordet som i størst grad beskriver 2017. Vi har hatt 48 medlemmer som har deltatt i våre arbeidsutvalg, vi har sammen med medlemmer utviklet et eget grunnkurs og gjennomført utdanningen. I tillegg har vi jobbet med et fellesprosjekt med arv og testament. Her har vi fått med oss 37 organisasjoner for videre arbeid. Dette er et spennende prosjekt i nasjonal sammenheng og ikke minst spennende fordi det er et pilotprosjekt på hvordan jobbe mange i fellesskap. Her må vi både ha god takhøyde og god fremdrift.

Dere har bidratt til å lage vårt eget grunnkurs. På grunnkurset  har 11 fundraisingeksperter fra 11 organisasjoner delt av sin spisskompetanse til nyankomne bransjekollegaer. Der  har vi utfordret flinke bransjefolk til å holde foredrag, folk som sier «Jeg holder egentlig ikke foredrag» – og har opplevd å få tilbake evaluering som viser at det burde de egentlig gjøre mer. Mye mer. Mange av våre fagfolk er beskjedne om sin kompetanse og formidlingsevne. Helt uten grunn.

I året som har gått har vi også gjennomført en ny runde med utdanningen. Vi gleder oss over at vi nå har enda flere sertifiserte fundraisere i Norge. Kompetanse er viktig for å gjøre jobben riktig. Derfor jobber vi for at våre medlemmer anerkjennes og utvikles som profesjonelle kunnskapsbedrifter.

Utviklingsarbeid er også et ord som er betegnende for året som har gått. Vi har sammen med 11 av våre medlemsorganisasjoner bidratt til å etablere Giving Tuesday i Norge. I forbindelse med lanseringen i 2017 var det viktig for oss å tilføre en ny praktisk læringsarena for deltagende medlemmer. Vi jobbet sammen med 63 YouTubere for å teste ut og lære mer om bruk av denne kanalen. Resultatet på spredning var ekstrem. over 650.000 visninger på filmene som YouTuberne la ut. 60 presseoppslag og mye læring om en kanal få har erfaring med fra før.

Kvalitet i alle ledd preger alltid fokuset vårt. I 2017 jobber vi med revidering av Etiske retningslinjer og Bransenormen. Vi jobber også med en ny «code of conduct» innenfor feltverving. Dette fordi vi vil at denne kanalen skal oppleves som en positiv kontakt med nye givere. Kompetanseutvikling er viktig for oss i Norges Innsamlingsråd. Vi tror at aktive medlemmer som søker ny kompetanse er den beste forsikring for at å opprettholde tillit hos norske givere.

2017 har vært et aktivt år : 15 medlemsarrangement utenom Fundraisingkonferansen. I tillegg har vi 49 aktive deltakere fra medlemmene i våre arbeidsutvalg som har hatt møte hver 6 uke. Møteromsbookingsystement på Sentralen har gått varm i år!

2018 har allerede begynt i vår kalender. Vi begynner et nytt kull med utdanningen i februar. Det er fortsatt noen ledige plasser:  Meld deg på her og gleder oss til ny fagdag allerede 1 februar. Temaet da er medlemsrekruttering: Meld deg på her

Vi benytter anledningen til å takke spesielt til et aktivt og engasjert styre, utvalgene, medlemmer og våre leverandørmedlemmer. Vi takker også våre partnere DNB, Deloitte, Nordic Screens, Advokatfirmaet Kvale og Høyskolen Kristiania.

Vi ser frem til et like spennende år i 2018 og gleder oss til fortsatt samhandling og felles aktiviteter.

God jul fra Charlotte, Nora, Cecilie og Siri

 

Noen tilbakeblikk fra årets siste arrangementer:

Bilder fra julelunsj

Giving Tuesday 2017

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *