Nordma inviterer til frokostseminar om eye-tracking torsdag 16. november kl. 08.00-10.00.

Seminaret holdes hos Helt Sentralt, Strandgata 19 i Oslo.

Informasjon og påmelding her!