Feltverving

Feltverving er en viktig kanal for fundraisere og kan være svært inntektsbringende. Tusenvis av fastgivere rekrutteres på gaten i Norge hvert år, og mange forblir lojale givere. I møte med potensielle givere er det derfor viktig at feltververe opptrer profesjonelt og etterlater et godt inntrykk.  En god samtale mellom feltverver og potensiell giver kan skape en personlig relasjon som gjør at giver føler seg verdsatt og sett. 

Etisk og bærekraftig feltverving

Feltverving kan defineres som:

«Virksomhet der en representant fra en organisasjon møter enkeltpersoner i den hensikt å signere vedkommende opp på en avtale om økonomisk støtte til organisasjonen. Feltverving kan f.eks omfatte aktiviteter på gate, stands og dør til dør

Norges Innsamlingsråd ønsker at alle våre medlemmer skal drive feltverving på en etisk og bærekraftig måte. Dette først og fremst for at givere skal oppleve at det er trygt å gi til organisasjonene, men også for å bevare et godt omdømme for bransjen som helhet.

Etiske retningslinjer for god feltverving

Vårt arbeidsutvalg Feltverving har lenge arbeidet med å utarbeide retningslinjer for god feltverving. Basert på en undersøkelse utført av Penetrace, arbeid i workshops og organisasjonenes kommentarer og tilbakemeldinger, er det utarbeidet nye retningslinjer for feltverving.