Fagansvarlig organisasjon, Norsk Revmatikerforbund

Søknadsfrist: 22.08.18

NRF er i god driv, har engasjerte ansatte, og ser etter en sentral ressursperson som kan ta oss videre. Vil du styrke og videreutvikle NRF sammen med oss?

Avdelingen for organisasjon og utvikling jobber primært for å skape en velfungerende organisasjon gjennom opplæring og oppfølgning av våre tillitsvalgte så de igjen har de verktøyer og prosjekter for å kunne bidra for våre medlemmer. Avdelingen er ansvarlig for likepersonsarbeid, friskliv- og treningstilbud, kursvirksomhet og videreutvikling av diagnosespesifikt arbeide. I tillegg ansvarlig for rapportering til BufDir, FUNKIS og samarbeid med Extrastiftelsen. Vi arbeider strategisk og helhetlig med utvikling og implementering av NRFs innhold til medlemmer og potensielle medlemmer.

Avdelingen består totalt av 4 personer, og du rapporterer til leder for organisasjon og utvikling.

Vi ser etter deg som vil være vår nye fagansvarlig for organisasjonsarbeid og fungere som nestleder for avdelingen. Du skal kunne utvikle og optimalisere organisasjonen gjennom tett dialog med våre tillitsvalgte, ta eierskap til prosjekter og evne å følge dette opp.

Overordnet ansvar og hovedoppgaver vil være å:

  • Nestleder i Organisasjon- og utviklingsavdelingen
  • Strategisk utvikling av kurs og kompetansetilbud i NRF
  • Implementering av ny plattform for e-læring (NRF skolen)
  • Utvikling og implementering av kurs/opplæringstiltak
  • Prosjektledelse, herunder søke om prosjektmidler fra myndigheter, private m.m.
  • Fagansvar for organisasjonsarbeid – følge opp tillitsvalgtapparatet
  • Planlegge og gjennomføre opplæringstiltak for tillitsvalgte
  • Utarbeide søknader om prosjektmidler og rapportere bruken av midlene

I tillegg så vil det du være delaktig i den helhetlige utvikling av NRF gjennom utvikling og gjennomføring av prosjekter, samt være en sparringspartner innad i organisasjonen.

Vi tror at du har relevant høyere utdanning (fortrinnsvis innen ledelse/organisasjon) og et engasjement for frivillighet og vårt samfunnsoppdrag. Du må ha gode relasjonelle evner og en organisatorisk følsomhet, samt kunne vise til gode resultater i lignende arbeidsoppgaver.

Du bør har god erfaring med strategisk og operativ organisasjonsutvikling i en demokratisk organisasjon.  Du har interesse for helsepolitikk og for målgruppens helsemessige utfordringer.

Du har god kjennskap til organisasjonskultur og demokratiske prosesser innen frivillig sektor, og kan vise til gode resultater gjennom relasjonelt arbeid.

Du er en god lagkamerat som kommuniserer godt og samarbeider hele veien for å skape gode resultater med dine kollegaer.

Om arbeidsgiveren

Norsk revmatikerforbund (NRF) er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og en av Norges største pasientorganisasjoner med over 34 000 medlemmer. Virksomheten er basert på frivillig arbeid, demokratiske prosesser og solidaritet. Vi jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer.

Søknad sendes gjennom Finn.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *