Norges Innsamlingsråd

Stillingsannonser

Totalt 26 poster

SPONSOR- OG NÆRINGSLIVSANSVARLIG, KREFTFORENINGEN

Søknadsfrist: 31/10/17. Ved Kreftforeningens markedsavdeling er det to ledige stillinger som spesialrådgivere innenfor næringsliv. Næringslivet er en viktig økonomisk bidragsyter, men også en arena for Kreftforeningens kommunikasjonsarbeid. Gjennom ulike aktiviteter, aksjoner og kampanjer er bedriftene med på å styrke norsk kreftforskning, øke kunnskapen om kreft, og støtte Kreftforeningens virksomhet.

FUNDRAISER/INNSAMLINGSKONSULENT, STEFANUSALLIANSEN

Søknadsfrist: 22/10/17. Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet. Stefanusalliansen får sine midler hovedsakelig fra frivillige gaver og søker å styrke relasjonen til eksisterende og nye støttespillere.

KOMMUNIKASJONS- OG MARKEDSSJEF, STEFANUSALLIANSEN

Søknadsfrist: 22/10/17. Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet. Stefanusalliansen er en aktivistisk organisasjon som utfordrer og mobiliserer enkeltpersoner, menigheter og myndigheter til engasjement og handling.

REGNSKAPSKONSULENT, NORGES REVMATIKERFORBUND

Søknadsfrist: 20/10/17. NRF er en medlemsorganisasjon med virksomhet i alle fylker og med mange lokallag. Til vårt forbundskontor sentralt i Oslo i har vi bruk for en erfaren regnskapskonsulent med god tallforståelse, som er selvdrevet og som lett holder oversikt over mye informasjon.

ØKONOMISJEF, RØDE KORS (OSLO)

Søknadsfrist: 18/10/17. Vår nåværende økonomisjef går over i en annen rolle i organisasjonen, og vi søker derfor en erfaren etterfølger til å lede dagens økonomi- og regnskapsavdeling på 4 ansatte. Ansvarsområdet vil utvides med noen relevante funksjonsområder i fremtiden.

RÅDGIVER DIGITALISERING, KIRKENS NØDHJELP

Søknadsfrist: 05/11/17. Kirkens Nødhjelp ønsker å være en offensiv og innovativ organisasjon innenfor digital utvikling og søker nå etter en person som kan sette retning, implementere endringer og bygge digitalisering i organisasjonen slik at menneskelige og finansielle ressurser utnyttes på best mulig måte.

RÅDGIVER FOR RESULTATSTYRING, UTVIKLINGSFONDET

Søknadsfrist: 09.10.17. Vil du være med å styrke arbeidet med å bekjempe sult og fattigdom? Utviklingsfondet er en ledende organisasjon i arbeidet med å styrke matsikkerheten og redusere fattige menneskers sårbarhet mot klimaendringer. Vi er på utkikk etter en rådgiver som kan videreutvikle og styrke vårt monitorerings- og evalueringssystem, og

Les mer

FUNDRAISER, FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

Søknadsfrist: Snarest. Brenner du for klima og miljø? Vil du bidra til rettferdige arbeidsforhold for de som produserer klærne våre? Vil du jobbe sammen med andre engasjerte folk i Norges største miljøorganisasjon?