Næringslivskontakt, Kirkens Bymisjon

Søknadsfrist: 01/05/18
Sted: Bergen
Stillingsprosent: 60%
Kirkens Bymisjons virksomhet finansieres ved driftsavtaler med Bergen Kommune, statlige tilskudd og enge inntektsbringende aktiviteter. Flere av tiltakene er basert på innsamlede midler fra legater og stiftelser, private givere og bedriftsmarkedet. For sammen å møte utfordringene i byen trenger vi flere gode samarbeidsavtaler med næringslivet. Vil du bruke din gode erfaring fra næringsliv og relasjonsbygging på å skape bedre hverdager for mennesker i byen vår? Fortsett å lese «Næringslivskontakt, Kirkens Bymisjon»

Kampanjesjef, SOS-Barnebyer

Søknadsfrist: 06/05/18
SOS-barnebyer er markedets største private innsamlingsaktør og satser stort på fadderrekruttering gjennom merkebyggende og salgsutløsende kampanjer. Vi søker derfor deg som kampanjesjef med ansvar for utvikling av kampanjekommunikasjonen fra A til Å. Det betyr ansvar for ide-utvikling, produksjon, medieplanlegging og gjennomføring.  Kampanjene skal sikre måloppnåelse for fadderrekruttering og donasjoner. Stillingen innebærer budsjett- og resultatansvar. Fortsett å lese «Kampanjesjef, SOS-Barnebyer»

Digital rådgiver/seniorrådgiver, Røde Kors

Søknadsfrist: 02/05/18
Røde Kors har 50.000 frivillige i Norge som er tilstede for mennesker som trenger støtte og hjelp. For at disse skal bruke mest mulig av tiden sin på humanitær hjelp og minst mulig på administrasjon og rutinearbeid, ønsker Røde Kors å utnytte teknologiske muligheter for å gjøre det lett å være frivillig. Vil du være med på arbeidet?

Fortsett å lese «Digital rådgiver/seniorrådgiver, Røde Kors»