Fagdag: Paul de Gregorio om fundraising på FB

«Building crowds in Facebook and fundraising from them» med Paul de Gregorio

Paul de Gregorio har jobbet med fundraising siden 1996 og har jobbet med stort sett alle – ACLU, CRUK, Amnesty, Greenpeace, Oxfam, Unicef UK, Save the Children,  for å nevne noen. Nå er Paul direktør for digitalt engasjement hos Open. Han blogger, tweeter og holder foredrag i hele verden om framtidens fundraising. Det er mobilt. Det er digitalt. Han møter utviklingen med entusiasme, og nå kommer han til oss for å snakke om Facebook.

Paul skal snakke om hvordan Open har tilnærmet seg det å bygge støtte og fundraising på Facebook med stort engasjement og suksess, og hvordan dette har ledet dem frem til der de er i dag.

Paul skal fortelle oss om caser fra arbeid med ACLU, Stand for Rights. Stand for Rights er en amerikansk TV-produksjon som dro god nytte av talentet til stjerner som Tom Hanks, Tina Fay & Alec Baldwin til å drive innsamling for American Civil Liberties Union. Open skrev, designet og leverte alt av fundraisingmateriale og rekruttering av publikum til eventet. Dette var en av de første brukerne av Facebook Live og Donate, og Paul skal ta oss gjennom arbeidet Open gjorde for å gjøre kampanjen til en suksess.

Terrence Higgins Trust, et av Pauls andre caser, skal vise oss hvordan organisasjoner taktisk kan bruke Facebook til å rekruttere nye faste givere.

Fagdagen blir full av praktiske eksempler og vil gi konkrete lister med tips og triks å ta med hjem til testing i egen organisasjon!

Erfaringer med Facebook Fundraising- og annonsering / Eirin Røkke, kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen

Etter et snaut år med prøving (og feiling) med Facebooks egne fundraising-verktøy, kommer Eirin til Norges Innsamlingsråd for å dele erfaringer og betraktninger. Hvilke muligheter gir dette? Hva må din virksomhet gjøre for å komme i gang? På hvilken måte engasjerer dette Facebook-brukerne? Hvilke resultater har dette gitt for Kreftforeningen så langt?

I tillegg vil Eirin dele erfaringer hun og Kreftforeningen har gjort seg hva gjelder Facebook-annonsering. Hvordan fungerer egentlig annonseverktøyet? Hvilke poster bør man sette annonsekronene sine på? Og hvilke erfaringer har Kreftforeningen med dette?

Leger uten Grenser vil også delta med en orientering om siste kampanje som førte til over 17 millioner innsamlede midler.

NB! Foredraget til Paul de Gregorio foregår på engelsk.

Les mer og meld deg på fagdag: Facebook her. 

 

 

Har du innspill til frivillighetsmeldingen?

Alle som har tanker rundt hvordan den statlige frivillighetspolitikken bør utformes oppfordres til å sende skriftlige innspill til Kulturdepartementet.

Innspill kan sendes til frivillighetsmelding@kud.dep.no innen 1. mai 2018.

Hva ønsker regjeringen med frivilligheten?

Frivillighet har en sentral plass i regjeringens plattform. Den er en integrert bestanddel i nesten alle politikkområder og omtales i en rekke av kapitlene i regjeringsplattformen.

Regjeringen ønsker en frivillig sektor som vokser frem nedenfra og blir friere fra politisk styring. Derfor har regjeringen lansert en intensjonserklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.

Stikkord i denne sammenheng er:

  • Verdi – regjeringen anerkjenner frivillighetens enorme verdi som samfunnsbygger
  • Aktivitet – regjeringen vil legge til rette for at frivilligheten vokser fram nedenfra og anerkjenner at frihet fra politisk styring er viktig for en aktiv frivillig sektor.
  • Medvirkning– regjeringen vil legge til rette for en åpen, levende og konstruktiv dialog med frivillig sektor
  • Forenkling – regjeringen vil legge til rette for enklere regler og mindre byråkrati i samspillet med frivillig sektor
  • Selvstendighet –regjeringen anerkjenner frivillighetens selvstendige stilling i samfunnet.

Les mer om våre 2 høringer:

Høring ny frivillighetsmelding

 

17,5 millioner til Leger Uten Grenser som motstand til Listhaugs blomsterhav

I løpet av få dager har Leger Uten Grenser mottatt over 17,5 millioner kroner som en crowdfundingrespons på blomsterdonasjonene fra  Sylvi Lishaugs støttespillere. Responsen har kommet i etterkant av den mye omstridte Facebook-posten Sylvi Listhaug publiserte for en drøy uke siden, som videre har ledet til et mistillitsforslag fra Rødt mot Listhaug i stortinget. Fortsett å lese «17,5 millioner til Leger Uten Grenser som motstand til Listhaugs blomsterhav»