Crowdfunding – Trender og utvikling

Crowdfunding – hvordan kan vi best benytte oss av det?  Hvilke erfaringer har kolleger i bransjen gjort seg?  Arbeidsutvalget for Crowdfunding har gjennom det siste trekvart året jobbet med definisjoner og relevant tematikk og innfallsvinkler.

Meld deg på fagfrokost: Crowdfunding – Trender og utvikling hvor vi presenterer rettslige regler, forskning og fakta. Fortsett å lese «Crowdfunding – Trender og utvikling»

Medlemsmøte: revidert Bransjenorm

Ny bransjenorm inneholder nye regler knyttet opp til GDPR og ny markedsføringslov. Bransjenormen er en sammenfatning av lover og regler som gjelder for vår bransje og møtet passer for alle som jobber i bransjen. Ny og revidert utgave – presenteres for alle medlemmer tirsdag 13. mars kl 9-12.

Møtet holdes på Sentralen, møterom P1

Meld deg på medlemsmøtet: Bransjenorm Fortsett å lese «Medlemsmøte: revidert Bransjenorm»

Vårens program 2018

Er du interessert i å få nye medlemmer, givere eller faddere?  Og å lære det siste om Facebook-annonsering?

Vårens program er i støpeskjeen som resultat av tilbakemeldinger fra dere. Sett av tid i kalenderen,  og meld deg kanskje på allerede nå.

Programmet oppdateres fortløpende.

FEBRUAR

05 – 06.02.        Fundraiserutdanningen 2018

05. – 06. 03.     Grunnkurs: Innføring i fundraising

MARS

08.03.                 Fagfrokost: Crowdfunding

13.03.                  Medlemsmøte: Bransjenormen i revidert utgave

APRIL

04.04.                Medlemsmøte: Nye tall om fundraising fra Posten Bring

17.04.                 CRM – hva skal jeg gjøre, hva skal jeg velge? 

MAI

08.05.               Fagdag: Facebook fundraising og -annonsering

22.05.                Årsmøte 2018 med Kickoff GDPR, bransjenorm og etikk 

Fagdag: CRM

CRM er definert som nøkkelen til orden i eget hus. Det som gjør at vi kan snakke med riktig stemme og riktig kanal. Dilemmaet er at CRM kan være både dyrt og omfattende og ikke spesialtilpasset din organisasjon.  Skal vi bygge selv? Skal vi kjøpe hyllevare?

 

PROGRAM:

  • Hvorfor er valg av CRM system viktig men vanskelig? v/Charlotte Arnø Storebakken, Fagansvarlig/prosjektleder Norges Innsamlingsråd
  • Når vi velger å gjøre det selv. Utvikling av Blindeforbundets CRM system v/ Eva Eggesvik CRM ansvarlig Blindeforbundet
  • Hvordan jobbe strategisk med CRM v/Elin Tvedt, avdelingssjef fadderavd,og Cathrine Brenli, CRM-ansvarlig, Plan
  • Tips til hvordan gå frem for små/mellomstore aktører v/Ina Svarød, Seniorrådgiver Try
  • SkatteFUNN har støttet en FoU på CRM. Resultatfremleggelse v/Anne Johanne Solhjell, produktansvarlig Winorg
  • Gruppearbeid

Meld deg på her

Møtet holdes på møterom P1 på Sentralen. Varighet 09.00 – 14.00 ( Kaffe serveres fra kl 8.30)

Det vil i løpet av fagdagen bli rom for spørsmål og innspill til videre faglig utvikling innenfor dette emnet.

Litt mer om Fou på CRM: Winorg fortsetter i 2017 samarbeid med Norges forskningsråd og SkatteFUNN, utviklingen av nye innovative løsninger til beste for organisasjonsmarkedet.

Les mer her

 

 

Fagdag: Lær DM av Norges fremste!

Ola Wiig-Hanssen fra Unicef og Leif Wien Jensen fra Blindeforbundet har lang fartstid i bransjen. De innehar begge tittelen «Årets fundraiser»som de har mottatt for langt og utrettelig engasjement i bransjen. De brenner for gode systemer og god tekst i dialog med giverne.  På fagdagen 6. februar fikk de tilstedeværende en god faglig oppdatering på feltet med Jen, John og Damien.

Onsdag 3. mai fra kl 09.00-14.00 følger vi opp med en praktisk fagdag med norsk tilsnitt hvor vi deler egne erfaringer.
Sted: Sentralen / Gymsalen, Øvre Slotts gate 3