Bli medlem

Hvorfor bli en del av Norges Innsamlingsråd? Det korte svaret er at det vil sette din organisasjon i bedre stand til å lykkes med sitt innsamlingsarbeid. Mer utfyllende sagt handler det om å øke egen kompetanse innen fagfeltet vårt, få mer innflytelse overfor ulike stakeholders, få et bredere nettverk å spille på – og konkrete økonomiske fordeler gjennom kollektive avtaler med leverandører til bransjen.

Her kan du lese om våre medlemsfordeler.

 

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap i Norges Innsamlingsråd kan søkes av enhver norsk frivillig organisasjon eller institusjon som har samfunnsnyttig (humanitært, kulturelt, natur- og miljøfaglig, religiøst eller lignende) formål og som regelmessig skaffer eller planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger. Virksomheten skal ha et ikke-økonomisk formål, være ikke-offentlig og ha vært aktiv de siste tre årene. Kun hovedorganisasjonen (sentralleddet) kan være medlem. Søknad om medlemskap godkjennes av styret.

Her finner du innmeldingsskjema.

Her kan du lese våre vedtekter.

 

Medlemsavgift
Trappetrinnsmodell, vedtatt av Norges Innsamlingråds årsmøte 22. mai 2017:

  • Medlemmer med totale inntekter > 100 mill. NOK: 29.210,- NOK
  • Medlemmer med totale inntekter 50–100 mill. NOK: 22.540,- NOK
  • Medlemmer med totale inntekter 25–50 mill. NOK: 15.985,- NOK
  • Medlemmer med totale inntekter 10–25 mill. NOK:  8.970,- NOK
  • Medlemmer med totale inntekter < 10 mill. NOK: 4.255,- NOK

Medlemsavgiften deles i to og betales halvårlig.