Har du innspill til frivillighetsmeldingen?

Alle som har tanker rundt hvordan den statlige frivillighetspolitikken bør utformes oppfordres til å sende skriftlige innspill til Kulturdepartementet.

Innspill kan sendes til frivillighetsmelding@kud.dep.no innen 1. mai 2018.

Hva ønsker regjeringen med frivilligheten?

Frivillighet har en sentral plass i regjeringens plattform. Den er en integrert bestanddel i nesten alle politikkområder og omtales i en rekke av kapitlene i regjeringsplattformen.

Regjeringen ønsker en frivillig sektor som vokser frem nedenfra og blir friere fra politisk styring. Derfor har regjeringen lansert en intensjonserklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.

Stikkord i denne sammenheng er:

  • Verdi – regjeringen anerkjenner frivillighetens enorme verdi som samfunnsbygger
  • Aktivitet – regjeringen vil legge til rette for at frivilligheten vokser fram nedenfra og anerkjenner at frihet fra politisk styring er viktig for en aktiv frivillig sektor.
  • Medvirkning– regjeringen vil legge til rette for en åpen, levende og konstruktiv dialog med frivillig sektor
  • Forenkling – regjeringen vil legge til rette for enklere regler og mindre byråkrati i samspillet med frivillig sektor
  • Selvstendighet –regjeringen anerkjenner frivillighetens selvstendige stilling i samfunnet.

Les mer om våre 2 høringer:

Høring ny frivillighetsmelding

 

Crowdfunding – Trender og utvikling

Crowdfunding – hvordan kan vi best benytte oss av det?  Hvilke erfaringer har kolleger i bransjen gjort seg?  Arbeidsutvalget for Crowdfunding har gjennom det siste trekvart året jobbet med definisjoner og relevant tematikk og innfallsvinkler.

Meld deg på fagfrokost: Crowdfunding – Trender og utvikling hvor vi presenterer rettslige regler, forskning og fakta. Fortsett å lese «Crowdfunding – Trender og utvikling»

Medlemsmøte: revidert Bransjenorm

Ny bransjenorm inneholder nye regler knyttet opp til GDPR og ny markedsføringslov. Bransjenormen er en sammenfatning av lover og regler som gjelder for vår bransje og møtet passer for alle som jobber i bransjen. Ny og revidert utgave – presenteres for alle medlemmer tirsdag 13. mars kl 9-12.

Møtet holdes på Sentralen, møterom P1

Meld deg på medlemsmøtet: Bransjenorm Fortsett å lese «Medlemsmøte: revidert Bransjenorm»

God jul fra oss i Norges Innsamlingsråd!

Torsdag hadde vi julelunsj på Sentralen. Lunsjen var i hvelvet – i selve hjertet av Sentralen. I gamle dager da Sentralen var Sparebank var hvelvet det stedet hvor de store verdiene ble oppbevart. Passende sted for årsavslutning for medlemmene synes vi.

Verdien i Norges Innsamlingsråd ligger nemlig i medlemmene. I samhandlingen, utviklingsarbeid og ønske om kvalitet i alle ledd. I 2017 har medlemmene bidratt stort til verdiøkning for fellesskapet.

Samhandling er det ordet som i størst grad beskriver 2017. Vi har hatt 48 medlemmer som har deltatt i våre arbeidsutvalg, vi har sammen med medlemmer utviklet et eget grunnkurs og gjennomført utdanningen. I tillegg har vi jobbet med et fellesprosjekt med arv og testament. Her har vi fått med oss 37 organisasjoner for videre arbeid. Dette er et spennende prosjekt i nasjonal sammenheng og ikke minst spennende fordi det er et pilotprosjekt på hvordan jobbe mange i fellesskap. Her må vi både ha god takhøyde og god fremdrift.

Dere har bidratt til å lage vårt eget grunnkurs. På grunnkurset  har 11 fundraisingeksperter fra 11 organisasjoner delt av sin spisskompetanse til nyankomne bransjekollegaer. Der  har vi utfordret flinke bransjefolk til å holde foredrag, folk som sier «Jeg holder egentlig ikke foredrag» – og har opplevd å få tilbake evaluering som viser at det burde de egentlig gjøre mer. Mye mer. Mange av våre fagfolk er beskjedne om sin kompetanse og formidlingsevne. Helt uten grunn.

I året som har gått har vi også gjennomført en ny runde med utdanningen. Vi gleder oss over at vi nå har enda flere sertifiserte fundraisere i Norge. Kompetanse er viktig for å gjøre jobben riktig. Derfor jobber vi for at våre medlemmer anerkjennes og utvikles som profesjonelle kunnskapsbedrifter.

Utviklingsarbeid er også et ord som er betegnende for året som har gått. Vi har sammen med 11 av våre medlemsorganisasjoner bidratt til å etablere Giving Tuesday i Norge. I forbindelse med lanseringen i 2017 var det viktig for oss å tilføre en ny praktisk læringsarena for deltagende medlemmer. Vi jobbet sammen med 63 YouTubere for å teste ut og lære mer om bruk av denne kanalen. Resultatet på spredning var ekstrem. over 650.000 visninger på filmene som YouTuberne la ut. 60 presseoppslag og mye læring om en kanal få har erfaring med fra før.

Kvalitet i alle ledd preger alltid fokuset vårt. I 2017 jobber vi med revidering av Etiske retningslinjer og Bransenormen. Vi jobber også med en ny «code of conduct» innenfor feltverving. Dette fordi vi vil at denne kanalen skal oppleves som en positiv kontakt med nye givere. Kompetanseutvikling er viktig for oss i Norges Innsamlingsråd. Vi tror at aktive medlemmer som søker ny kompetanse er den beste forsikring for at å opprettholde tillit hos norske givere.

2017 har vært et aktivt år : 15 medlemsarrangement utenom Fundraisingkonferansen. I tillegg har vi 49 aktive deltakere fra medlemmene i våre arbeidsutvalg som har hatt møte hver 6 uke. Møteromsbookingsystement på Sentralen har gått varm i år!

2018 har allerede begynt i vår kalender. Vi begynner et nytt kull med utdanningen i februar. Det er fortsatt noen ledige plasser:  Meld deg på her og gleder oss til ny fagdag allerede 1 februar. Temaet da er medlemsrekruttering: Meld deg på her

Vi benytter anledningen til å takke spesielt til et aktivt og engasjert styre, utvalgene, medlemmer og våre leverandørmedlemmer. Vi takker også våre partnere DNB, Deloitte, Nordic Screens, Advokatfirmaet Kvale og Høyskolen Kristiania.

Vi ser frem til et like spennende år i 2018 og gleder oss til fortsatt samhandling og felles aktiviteter.

God jul fra Charlotte, Nora, Cecilie og Siri

 

Noen tilbakeblikk fra årets siste arrangementer:

Bilder fra julelunsj

Giving Tuesday 2017

 

Trender og utvikling i Europa 2017

Her kommer årets undersøkelse fra European Fundrasing Association (EFA).

Her er en kort introduksjon til hva rapporten omfatter:

Rapporten oppsummerer funn fra et «desk-based» studie og en undersøkelse gjort blant EFA’s medlemmer.  Det europeiske fundraising landskapet er i hyppig endring, både med tanke på vekst i arbeidskraft og i antallet organisasjoner som driver fundraising i Europa. Fundraisingens karakter, praksis og utvikling varierer mellom de europeiske medlemmene, her spiller særlig kulturelle og økonomiske forskjeller inn. Likevel klarer rapporten å sammenfatte en bedre forståelse av hvordan sektoren endrer seg og hvordan EFA kan hjelpe profesjonen å utvikle seg videre. 

Rapporten ser på innovasjon, nye betalingskanaler, peer-to-peer plattformer og sosiale medier, og viser at fundraising fortsetter å være en dynamisk og spennende bransje. Fundraisernes markedsplass vokser og diversifiserer seg. Stadig flere organisasjoner trer til og skaper konkurranse om givernes oppmerksomhet. Dette stiller høyere krav til fundraiserne som må jobbe hardere for å skaffe midler på en måte som balanserer offentlighetens tillit og som samtidig ikke virker påtrengende. Denne tilliten er også noe bransjen som helhet må jobbe for å vedlikeholde. 

Særlig viser praktiske bekymringer seg å ha blitt framtredende hos europeiske organisasjoner, derav spesielt økende kostnader knyttet til fundraising. Lengre ned på listen finner man også bekymringer knyttet til blant annet nye GDPR reguleringer. 

 

Les mer av rapporten her: Fundraising in Europe 2017

 

 

Ta utdanningen – forbedre ditt fundraisingresultat

Bli fundraiser – tilpasset studie som du tar ved siden av jobb!

Hvordan lykkes med innsamlingsarbeid? Hvordan legge den riktige strategien, velge de riktige målgruppene og henvende deg på den riktige måten? Tar du fundraisingsutdannelsen i regi av Norges Innsamlingsråd er du langt bedre rustet til å ta disse viktige beslutningene.

Norsk fundraisingutdannelse er et universitetsstudium og gir 20 ECTS-poeng (European Credit Transfer and Accumulation System), som tilsvarer 20 norske studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studieløpet er lagt opp slik at du kan ta utdannelsen ved siden av jobb.

Hva omfatter studiet?

Studiet omfatter emner som kampanjegjennomføring, strategi, direktekommunikasjon, etikk og normer, filantropi, store gaver, håndtering og rekruttering av private og næringslivsgivere, giverdemografi, giverpleie og giveradferd.

Erfarne forelesere

Hovedforeleser er Fundraising-eksperten Adrian Sargeant, som også har faglig ansvar for utdannelsen. Universitetsprofessoren er svært kunnskapsrik på området. Med seg til å undervise har han tungvekteren Stephen Pidgeon. I tillegg bidrar håndplukkede norske gjesteforelesere, de beste innen sine felt.

To samlinger – til sammen fire dager

Studentene på studiet møtes fire dager i Oslo til forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Til hver samling forventes det at du har lest aktuell litteratur. En stor del av forelesningene foregår på engelsk, og innleveringsoppgaver mellom samlingene og hjemmeeksamen, skal også skrives på engelsk.

Her er datoene for Fundraiserutdanningen 2018:

mandag 5. februar
tirsdag 6. februar
onsdag 21. mars
torsdag 22. mars

Kr 17.500,- for medlemmer av Norges Innsamlingsråd
Kr 22.000 for ikke-medlemmer

Påmelding her!  Påmeldingen er bindende.

Spørsmål om utdanningen kan rettes til charlotte@innsamlingsradet.no