Norges Innsamlingsråd

Siri Nodland

Total 55 Posts

God jul fra oss i Norges Innsamlingsråd!

Torsdag hadde vi julelunsj på Sentralen. Lunsjen var i hvelvet – i selve hjertet av Sentralen. I gamle dager da Sentralen var Sparebank var hvelvet det stedet hvor de store verdiene ble oppbevart. Passende sted for årsavslutning for medlemmene synes vi. Verdien i Norges Innsamlingsråd ligger nemlig i medlemmene. I

Les mer

Trender og utvikling i Europa 2017

Her kommer årets undersøkelse fra European Fundrasing Association (EFA). Her er en kort introduksjon til hva rapporten omfatter: Rapporten oppsummerer funn fra et “desk-based” studie og en undersøkelse gjort blant EFA’s medlemmer.  Det europeiske fundraising landskapet er i hyppig endring, både med tanke på vekst i arbeidskraft og i antallet

Les mer

Ta utdanningen – forbedre ditt fundraisingresultat

Bli fundraiser – tilpasset studie som du tar ved siden av jobb! Hvordan lykkes med innsamlingsarbeid? Hvordan legge den riktige strategien, velge de riktige målgruppene og henvende deg på den riktige måten? Tar du fundraisingsutdannelsen i regi av Norges Innsamlingsråd er du langt bedre rustet til å ta disse viktige beslutningene.

Les mer

Avslutningsrapport – Norsk frivillighet: utviklingstrender og samfunnseffekter

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har siden oppstarten i 2008 forsket på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge. På senterets avslutningskonferanse 8. november rettet de søkelyset mot hvordan frivillig deltagelse og engasjement utvikler seg i Norge og Skandinavia, og mot frivillighetens bidrag til samfunnet. Tema på konferansen: Øker

Les mer

Grunnkurs: Har du nyansatte som kommer fra en annen bransje?

Har du skiftet arbeidsoppgaver og trenger oppdatert kunnskap om fundraising? Trenger du innføring i å jobbe med fundraising i Norge? Se hva tidligere deltager sier om kurset: film FRA PROGRAMMET: Hva er fundraising? Innsamlingsfeltet i Norge Etikk og bransjenorm Giverkommunikasjon- og oppfølging Tilskudd fra det offentlige Verktøy for strategisk planlegging DM

Les mer

Deloitterapporten – nå hvert 2. år

De syv siste årene har Norges Innsamlingsråd gjennom et samarbeid med Deloitte bidratt til å produsere det som vi kjenner som «Årets Deloitterapport». Eneste i sitt slag i Norge Det som begynte med en enkel rapport om fadderavtaler og testamenter har gjennom årene blitt en omfattende og viktig rapport for vårt arbeidsfelt.  Innsikt

Les mer

Statsbudsjettet – Hva er aktuelt for organisasjoner?

Statsbudsjettet for 2018 er lansert, og det er ikke foretatt vesentlige endringer fra tidligere år. De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger finner du oppsummert av Grete Elgåen, partner i Deloitte. Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner Det er kun lagt opp til en liten endring i foreslått bevilgning til ordningen merverdiavgiftskompensasjon

Les mer

Medlemsmøte: Feltverving

Det nyetablerte arbeidsutvalget for Feltverving starter med medlemsmøte 24 oktober 14.00 – 16.00. Har dere allerede feltvervingsaktiviteter eller planlegger og begynne med det – er dette møtet for dere. Meld deg på her Representanter for medlemmene har gjennom de siste månedene arbeidet i et forprosjekt der målet er å utarbeide

Les mer

Søk på Sponsor- og Eventprisene

  13. oktober, åpnet søkeportalen til Sponsor- og Eventprisen 2018.  – Det er ikke sum penger i seg selv som skaper gode resultater i et prosjekt eller et samarbeid. Det er hvor godt du bruker de midlene du har til rådighet. Små som store har derfor like muligheter til å vinne

Les mer

Årets TV-aksjon: blimed.no

Med årets TV-aksjon, 100.000 frivillige bøssebærere og støtte fra privatpersoner, bedrifter, organisasjoner, trossamfunn, kultur og idrett skal UNICEF gi skolegang og håp til barn og unge i  Columbia, Syria, Sør Sudan, Mali og Pakistan. Blir du med? 22 oktober er det TV-aksjonen NRK Unicef. Da kan vi gå for de barna

Les mer