Møt vår nye kollega; Charlotte Arnø Storebakken

Vi ønsker velkommen til Charlotte Arnø Storebakken som prosjektleder og fagansvarlig for medlemsutvikling.

– Jeg ønsker å legge til rette for deling av erfaring og kunnskap på tvers av organisasjoner, funksjoner og fagfelt.  Og sist men ikke minst vil jeg bidra til et profesjonelt, inspirerende og hyggelig miljø i bransjen vår, sier Charlotte.

 

– Etter 2 uker kjenner meg allerede velkommen. Jeg håper jeg at dere også føler dere velkomne til å ta kontakt med meg om det dere brenner for, vil spørre om eller kommentere, sier hun. Jeg kommer til dere direkte fra åtte år i Den Norske Opera & Ballett som prosjektleder i Kommersiell avdeling.  Erfaringene derfra er på mange måter direkte overførbare til jobben jeg nå skal gjøre for medlemmene i Norges Innsamlingsråd. Min erfaring er at samarbeid er sentralt i alle prosjekter og prosesser som lykkes.  Derfor vil jeg jobbe for at medlemsorganisasjonene, vårt næringslivsnettverk og partnere sammen skal realisere stadig nye prosjekter som endrer litt – og noen ganger mye – på verden.  Jeg skal jobbe stolt for å bidra til økt kompetanse hos medlemmene innenfor fundraising-feltet. Ta gjerne kontakt med meg, oppfordrer Charlotte.

Kontaktinfo: charlotte@innsamlingsradet.no / Mobil: 93 05 34 51

Få skattefradrag

I 2016, er det mulig å få skattefradrag for gaver til veldedige organisasjoner fra en verdi av 500 kroner til 25.000 kroner.

Ordningen rundt skattefradrag er en viktig del av rekrutteringen av givere, og en viktig ressurs for frivillig sektor. Vi ser det derfor som hensiktsmessig at det skal bli lettere å delta i skattefradragsordningen. Skattytere kan kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. For et en giver skal kunne få skattefradrag, trenger man fødselsnummeret til giveren.

 

Ønsker din organisasjon å bli godkjent av Skatteetaten, slik at deres givere kan få skattefradrag? 

Søknad om godkjenning skal inneholde:

  • Redegjørelse for at man ikke har erverv til formål
  • Redegjørelse for hvilken type aktivitet organisasjonen driver, og at denne faller inn under godkjente formål i skatteloven § 6-50 alternativ a) til f)
  • Redegjørelse og dokumentasjon for at organisasjonen har nasjonalt omfang per 1. januar i året gaven mottas, f. eks. en beskrivelse av aktivitetens omfang og hvor aktiviteten utøves, antall medlemmer/givere og den geografisk utbredelse av disse
  • Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt
  • Vedtekter, herunder formålsbestemmelse samt en oppløsningsbestemmelse om at overskytende midler ved ev. oppløsning skal tilfalle tilsvarende godkjent formål
  • Årsregnskap og årsberetning

Les her om hvordan du kan søke om å bli godkjent for skattefradrag

 

 

 


(Foto: reynermedia)