Årlig Deloitterapport

Fundraisingrapporten 2016 – Deloitte

Hvert år gjennomfører Deloitte en undersøkelse med målsetting om å kartlegge markedet for fundraising i Norge – nå er den syvende utgaven ute.

Også fra 2014 til 2015 økte inntektene til organisasjonene i undersøkelsen, og de har tatt i bruk nye metoder for å skaffe inntekter. Sosiale medier har fått en sterk fremvekst som markedsføringskanal det siste året, og er også fremhevet som en viktig innsamlingskanal for mange av organisasjonene. I nyhetsbildet har den økende bruken av sosiale medier som innsamlingskanal fått mye oppmerksomhet.

Som tidligere år ser vi at mer tradisjonelle inntektskilder som tilskudd har økt siden forrige undersøkelse, på grunn av flyktningkrisen og en urolig situasjon i Midtøsten.

Også måten givere donerer penger på er i endring. Til tross for at tradisjonelle betalingsalternativer som avtalegiro og kontant fortsatt er vanlig, har populære betalingsapper som Vipps, mCash og Mobilepay gjort det enkelt å overføre penger via mobilen. Utviklingen er bare ett eksempel på hvordan ny teknologi påvirker givermarkedet.

Undersøkelsen ble sendt til 124 ideelle organisasjoner i Norge og vi har mottatt 56 svar. De rapporterte at totale inntekter i 2015 var 13.917 MNOK og 12.935 MNOK i 2014, noe som tilsvarer en økning på 7,6 %.