Moms og skattefradrag

Momskompensasjon

Frivillige virksomheter må fremdeles betale 25 % moms, til tross for at flere ser på dette som en urimelig skatt på frivillig arbeid. Etter krav har regjeringen opprettet en momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. I statsbudsjettet 2014 innfridde regjeringen løftet om å trappe opp rammen for momskompensasjon til 1,2 mrd. Dette var en økning på nesten 25 % fra året før. Formålet med dette er å fremme frivillig aktivitet. Søknadsfristen er 1. september hvert år, og pengene blir utbetalt i desember.

Tilskuddsordninger – Lotteri og stiftelsestilsynet

Deloittes utredning om momskompensasjon 2015

Tillegg 1 til hovedberetningen, publisert Februar 2015

Deloittes rapport i 2015 viser at organisasjoner med liten økonomi får utbetalt for lav momskompensasjon i forhold til reelle momskostnader, mens organisasjoner med stor økonomi får utbetalt for høy kompensasjon i forhold til reelle momskostnader. Formålet med kartleggingen er å kartlegge hvordan de faktiske merverdiavgiftskostnadene til organisasjonene sammenfaller med den beregnede merverdiavgiften etter forenklet modell i momskompensasjonsordningen.

Skattefradrag

Ordningen rundt skattefradrag er en viktig del av rekrutteringen av givere, og en viktig ressurs for frivillig sektor. Vi ser det derfor som hensiktsmessig at det skal bli lettere å delta i skattefradragsordningen. Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.

Les mer om skattefradrag her

Rapport om skattefradrag fra Frivillighet Norge