Bransjenorm

Norges Innsamlingsråd har samarbeidet med Forbrukerombudet og Datatilsynet om «Bransjenorm for frivillige organisasjoners behandling av personopplysninger».

Historikk

  • 16. desember 2005: Bransjenormen vedtatt av Norges Innsamlingsråd etter omfattende organisasjonsbehandling og langvarige forhandlinger med Datatilsynet.
  • Sommeren 2009 trådte ny markedsføringslov i kraft, og en oppdatert versjon av bransjenormen ble vedtatt av styret i Norges Innsamlingsråd den 23.3.2010 etter dialog mellom en arbeidsgruppe fra Norges Innsamlingsråd og Forbrukerombudet.
  • 24.3.2011 vedtok styret i Norges Innsamlingsråd en ny versjon av bransjenormen. Forbrukerombudet kunne ikke imøtekomme Norges Innsamlingsråd og bransjen sine synspunkter, og resultatet ble at det mest omstridte punktet om «eksisterende kundeforhold» ble tatt ut av bransjenormen. Se detaljer om saken lenger ned på siden.
  • Norges Innsamlingsråd brakte saken om «eksisterende kundeforhold» inn for Markedsrådet fordi den handler om selve retten til å holde kontakt med egne støttespillere. Markedsrådets tolkningsuttalelse  https://forbrukerombudet.no/lov-og-rett/markedsradets-vedtak/mr-sak-12576-norges-innsamlingsrad-forbrukerombudet i september 2012 ga delvis medhold til organisasjonenes synspunkter, og dette ga grunnlag for en enighet med Forbrukerombudet om et nytt punkt i bransjenormen desember 2012.
  • I vårsesjonen 2017 behandler Stortinget revisjon av markedsføringsloven. Norges Innsamlingsråd har gitt en høringsuttalelse der organisasjonenes synspunkter fremkommer. http://w267543-www.fnweb.no/395-2/ Saken handler primært om «telefonsalg», men definisjonen av «eksisterende kunde- eller giverforhold» er omtalt i lovendringsforslagene. Når Stortingets vedtak foreligger i juni 2017 vil dette bli innarbeidet i en revisjon av bransjenormen i 2. halvår 2017.

Bransjenorm 2012

Her finner du presentasjonen: Innsamlingsrådet – grunnkurs om bransjenormen 2017

Eksisterende kundeforhold
Forbrukerombudet og Norges Innsamlingsråd har kommet til enighet på alle områder unntatt spørsmålet om hvordan begrepet «eksisterende kundeforhold» skulle fastsettes i frivillig sektor. Dette spørsmålet er viktig for organisasjonene fordi det må foreligge enten formelt «samtykke», en «uttrykkelig anmodning» eller et «eksisterende kundeforhold» for å kontakte givere om medlemskap eller økonomisk støtte dersom de er reservert mot direkte markedsføring i Brønnøysundregisteret.

Norges Innsamlingsråd viser til at en forbruker som har vist sin støtte og tilslutning til en ideell sak har en annen forventning om oppfølging fra sin organisasjon enn det den samme forbrukeren har når hun kjøper et kommersielt produkt fra et firma. Fundamentet for relasjonen mellom giveren og organisasjonen er frivillighet og vi mener det er både uønsket og unaturlig at det må ligge en juridisk avtale til grunn, slik Forbrukerombudet har krevd.

Flere organisasjoner rapporterer at mer enn halvparten av givermassen er sporadiske givere som «støtter når det passer for meg» og at de veksler mellom flere organisasjoner som de gir sin støtte år om annet. Det vil være en økonomisk katastrofe dersom disse giverne må fjernes fra registeret. Denne saken var så viktig både prinsipielt og økonomisk for organisasjonene at Norges Innsamlingsråd tok saken inn for Markedsrådet.

Nyttige verktøy: