Innsiktsrapport om eyetracking

Nettsideanalyse – Hvor effektiv er startsiden din sammenlignet med andre?

Innsamlingsrådets leverandørmedlem Andvord Grafisk har analysert og sammenlignet 42 startsider innen fundraising med Eyetracking. Med små endringer kan du oppnå langt bedre respons. Rapporten inneholder en rangering av hvor effektiv de ulike startsidene er og disse er rangert i en 10 på topp liste. Lær av de beste!

Innsiktsrapporten inneholder bla:

  • Hvor effektivt nettsidenes forside kommuniserer
  • Hvilken rekkefølge elementene oppfattes
  • Hvilke elementer får oppmerksomhet og hva overses

Dette oppnår du med Eyetracking

Hensikten med Eyetracking – øyesporing, er å sørge for at den som besøker nettsiden fatter interesse og gjør en aktiv handling. Dette kan være å gi et bidrag, tegne fadderskap eller støtte arbeidet på annet vis. Den besøkende skal altså oppholde seg lenge nok på siden til at det utløser et engasjement. Eyetracking benyttes i dag av de største virksomhetene i verden til nettsider både på desktop og mobil, DM, epost, annonser, TV reklame, boards og annen markedskommunikasjon.

Bestill rapporten allerede i dag:
http://andvordgrafisk.no/eyetracking/rapport

Du kan også bestille rapporten ved å ta kontakt med:

Tina Kalland / tina.kalland@andvord.no / mobil: 995 00 182 eller

Anne Helene Tangen / anne.helene.tangen@andvord.no / mobil: 901 87 790

Vi ønsker Bisnode velkommen som nytt leverandørmedlem!

Vi ønsker Bisnode hjertelig velkommen som nytt leverandørmedlem i Norges Innsamlingsråd! Som Europas største leverandør av smarte data og analyse, og en av Norges fremste aktører innen datakvalitet, analyse og kredittopplysning, tror vi de vil være et positivt tilbud til våre medlemmer, samt nyttig tilskudd blant våre leverandører. Vi stiller Bisnode noen spørsmål om hva de tenker om bransjen og medlemskapet.

Først, kan du si litt om hva dere arbeider med?

Vi har samarbeidet med mange av Norges Innsamlingsråd sine medlemsorganisasjoner i en årrekke. Bisnode er en naturlig leverandør av løsninger for å sikre datakvalitet i giver- og medlemsdatabaser og for å berike data med verdifull innsiktsinformasjon. Vi  leverer kvalitetssikret kampanjegrunnlag til både postale og elektroniske innsamlingsaksjoner.

Analyse av medlemsdatabaser hvor vi benytter både kunde- og transaksjonsdata kombinert med Bisnode sine analysedata, gir oss grunnlag for å hjelpe organisasjonene med å finne de rette målgruppene for rekruttering av potensielle nye, gode givere. I tillegg bidrar analysene ikke minst til å beholde og utvikle forholdet til eksisterende givere. Våre responsanalyser etter kampanjer bidrar også til å kunne forbedre kommende kampanjer og innsamlingsaksjoner.

Bisnode er også en verdifull sparringspartner for organisasjoner i arbeidet med å tilpasse seg i forhold til gjeldende lovgivning i forbindelse med bruk og oppbevaring av persondata.

Hva håper der å få ut av medlemskapet i Norges innsamlingsråd?

Vi håper selvsagt å kunne tiltrekke oss flere kunder i denne bransjen i tillegg til å utvide samarbeidet med eksisterende kunder. I tillegg ønsker vi å være deltagende og godt synlige i de fora dere arrangerer for medlemmene – gjerne også med taletid. Det er selvsagt også nyttig for oss å stadig få bedre kompetanse om bransjen, trender og utfordringer.

Hva mener du er de største mulighetene og utfordringene i det norske innsamlingsmarkedet som helhet?

Den største utfordringen tror vi er å tiltrekke seg og beholde givere. Dette krever kompetanse og god innsikt i både målgrupper og markedsmekanismer.  Klarer organisasjonene å ta grep og å spisse riktig kommunikasjon til riktige målgrupper, vil dette gi resultater.