Endring i søknad for TV-Aksjonen 2019

Innsamlingsrådet i NRK varsler endringer i søknadsprosedyren for TV-aksjonen i 2019.

Det blir nytt søknadsskjema og det blir tydeligere informasjon om hva rådet legger vekt på i tildelingen av TV-aksjonen. Informasjon og søknadsskjema legges ut på nettsidene til nrk.no før jul. Mer informasjon kan fås av rådssekretær Erik Skarrud på 95077414 eller erik.skarrud@nrk.no.

Fra 2018 blir det et helt nytt søknadsskjema for TV-aksjonen i NRK.

Det blir et standardisert skjema der fritekstdelen av søknaden blir begrenset til et maks antall sider og med standardisert skrifttype og størrelse. Dette gjøres for å likestille organisasjoner av ulik størrelse, men også fordi rådet ønsker mer konkrete søknader.

Noen av rådets kriterier for tildeling av TV-aksjonen er at det er uomtvistelig behov for formålet, at det er en tydelig og konkret prosjektbeskrivelse med periodisert budsjett, hvordan pengene skal brukes innen maksgrensen på fem år og at søkeren beskriver hvordan den organisatorisk vil være i stand til å håndtere de store beløpene TV-aksjonen i NRK samler inn.

Nytt av fra 2018 er det også at søknaden kun skal leveres elektronisk, og ikke på papir.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene vil ikke bli vurdert.

Nytt søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen skal etter planen være å finne på denne nettsiden før jul.

(Tekst hentet fra NRK ved Jon Annar Fordal)

Les hele saken her:
https://www.nrk.no/informasjon/dette-er-innsamlingsradet-1.7938948

God jul fra oss i Norges Innsamlingsråd!

Torsdag hadde vi julelunsj på Sentralen. Lunsjen var i hvelvet – i selve hjertet av Sentralen. I gamle dager da Sentralen var Sparebank var hvelvet det stedet hvor de store verdiene ble oppbevart. Passende sted for årsavslutning for medlemmene synes vi.

Verdien i Norges Innsamlingsråd ligger nemlig i medlemmene. I samhandlingen, utviklingsarbeid og ønske om kvalitet i alle ledd. I 2017 har medlemmene bidratt stort til verdiøkning for fellesskapet.

Samhandling er det ordet som i størst grad beskriver 2017. Vi har hatt 48 medlemmer som har deltatt i våre arbeidsutvalg, vi har sammen med medlemmer utviklet et eget grunnkurs og gjennomført utdanningen. I tillegg har vi jobbet med et fellesprosjekt med arv og testament. Her har vi fått med oss 37 organisasjoner for videre arbeid. Dette er et spennende prosjekt i nasjonal sammenheng og ikke minst spennende fordi det er et pilotprosjekt på hvordan jobbe mange i fellesskap. Her må vi både ha god takhøyde og god fremdrift.

Dere har bidratt til å lage vårt eget grunnkurs. På grunnkurset  har 11 fundraisingeksperter fra 11 organisasjoner delt av sin spisskompetanse til nyankomne bransjekollegaer. Der  har vi utfordret flinke bransjefolk til å holde foredrag, folk som sier «Jeg holder egentlig ikke foredrag» – og har opplevd å få tilbake evaluering som viser at det burde de egentlig gjøre mer. Mye mer. Mange av våre fagfolk er beskjedne om sin kompetanse og formidlingsevne. Helt uten grunn.

I året som har gått har vi også gjennomført en ny runde med utdanningen. Vi gleder oss over at vi nå har enda flere sertifiserte fundraisere i Norge. Kompetanse er viktig for å gjøre jobben riktig. Derfor jobber vi for at våre medlemmer anerkjennes og utvikles som profesjonelle kunnskapsbedrifter.

Utviklingsarbeid er også et ord som er betegnende for året som har gått. Vi har sammen med 11 av våre medlemsorganisasjoner bidratt til å etablere Giving Tuesday i Norge. I forbindelse med lanseringen i 2017 var det viktig for oss å tilføre en ny praktisk læringsarena for deltagende medlemmer. Vi jobbet sammen med 63 YouTubere for å teste ut og lære mer om bruk av denne kanalen. Resultatet på spredning var ekstrem. over 650.000 visninger på filmene som YouTuberne la ut. 60 presseoppslag og mye læring om en kanal få har erfaring med fra før.

Kvalitet i alle ledd preger alltid fokuset vårt. I 2017 jobber vi med revidering av Etiske retningslinjer og Bransenormen. Vi jobber også med en ny «code of conduct» innenfor feltverving. Dette fordi vi vil at denne kanalen skal oppleves som en positiv kontakt med nye givere. Kompetanseutvikling er viktig for oss i Norges Innsamlingsråd. Vi tror at aktive medlemmer som søker ny kompetanse er den beste forsikring for at å opprettholde tillit hos norske givere.

2017 har vært et aktivt år : 15 medlemsarrangement utenom Fundraisingkonferansen. I tillegg har vi 49 aktive deltakere fra medlemmene i våre arbeidsutvalg som har hatt møte hver 6 uke. Møteromsbookingsystement på Sentralen har gått varm i år!

2018 har allerede begynt i vår kalender. Vi begynner et nytt kull med utdanningen i februar. Det er fortsatt noen ledige plasser:  Meld deg på her og gleder oss til ny fagdag allerede 1 februar. Temaet da er medlemsrekruttering: Meld deg på her

Vi benytter anledningen til å takke spesielt til et aktivt og engasjert styre, utvalgene, medlemmer og våre leverandørmedlemmer. Vi takker også våre partnere DNB, Deloitte, Nordic Screens, Advokatfirmaet Kvale og Høyskolen Kristiania.

Vi ser frem til et like spennende år i 2018 og gleder oss til fortsatt samhandling og felles aktiviteter.

God jul fra Charlotte, Nora, Cecilie og Siri

 

Noen tilbakeblikk fra årets siste arrangementer:

Bilder fra julelunsj

Giving Tuesday 2017

 

Velkommen til medlemsmøte: Nye muligheter med mobilbetaling og One Click Payment

Som leverandørmedlem i Norges Innsamlingsråd vil TargetEveryone vise det siste innen mobil betaling: One Click Payment. Enklere kan det ikke gjøres!

Dette, sammen med den kraftige multikanalsplattformen for digital kommunikasjon, gjør det enda enklere og mer effektivt å samle inn penger og kommunisere 1 til 1 med giverne.

One Click Payment er utviklet i samarbeid med Strex, Telenor og Telia, og er det siste innenfor mobil betaling.

Vi vil vise plattformen og betalingsløsningen «live», og også vise til resultater av allerede gjennomførte aktiviteter. Her vil dere også få se hvordan dette enkelt kan brukes til donasjoner på hjemmesiden, Facebook og andre medier. CARE Norge vil selv fortelle om sin erfaring og resultater så langt.

Strex vil være til stede under medlemsmøtet sammen med TargetEveryone, og vi vil sammen vise siste nytt innen prising av tjenestene og produktnyheter. Dette vil være svært nyttig og lønnsomt for Norges Innsamlingsråds medlemmer.

Møt opp hos Strex i Drammensveien 133 onsdag 24. januar fra kl 08:00 – 10:00, og få med deg siste nytt innenfor mobilbetaling og 1 til 1 kommunikasjon! Vi serverer frokost fra kl 08:00, og det faglige starter kl 08:30.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Meld deg på arrangementet her. 

Trender og utvikling i Europa 2017

Her kommer årets undersøkelse fra European Fundrasing Association (EFA).

Her er en kort introduksjon til hva rapporten omfatter:

Rapporten oppsummerer funn fra et «desk-based» studie og en undersøkelse gjort blant EFA’s medlemmer.  Det europeiske fundraising landskapet er i hyppig endring, både med tanke på vekst i arbeidskraft og i antallet organisasjoner som driver fundraising i Europa. Fundraisingens karakter, praksis og utvikling varierer mellom de europeiske medlemmene, her spiller særlig kulturelle og økonomiske forskjeller inn. Likevel klarer rapporten å sammenfatte en bedre forståelse av hvordan sektoren endrer seg og hvordan EFA kan hjelpe profesjonen å utvikle seg videre. 

Rapporten ser på innovasjon, nye betalingskanaler, peer-to-peer plattformer og sosiale medier, og viser at fundraising fortsetter å være en dynamisk og spennende bransje. Fundraisernes markedsplass vokser og diversifiserer seg. Stadig flere organisasjoner trer til og skaper konkurranse om givernes oppmerksomhet. Dette stiller høyere krav til fundraiserne som må jobbe hardere for å skaffe midler på en måte som balanserer offentlighetens tillit og som samtidig ikke virker påtrengende. Denne tilliten er også noe bransjen som helhet må jobbe for å vedlikeholde. 

Særlig viser praktiske bekymringer seg å ha blitt framtredende hos europeiske organisasjoner, derav spesielt økende kostnader knyttet til fundraising. Lengre ned på listen finner man også bekymringer knyttet til blant annet nye GDPR reguleringer. 

 

Les mer av rapporten her: Fundraising in Europe 2017