Archive: October de 2017

Grunnkurs: Har du nyansatte som kommer fra en annen bransje?

Har du skiftet arbeidsoppgaver og trenger oppdatert kunnskap om fundraising? Trenger du innføring i å jobbe med fundraising i Norge? Se hva tidligere deltager sier om kurset: film FRA PROGRAMMET: Hva er fundraising? Innsamlingsfeltet i Norge Etikk og bransjenorm Giverkommunikasjon- og oppfølging Tilskudd fra det offentlige Verktøy for strategisk planlegging DM Digitale kanaler Arv og testamenter […]

Vi er på Instagram – Her fremmer vi medlemmers kampanjer!

Det er vårt oppdrag å arbeide for våre medlemmers interesser. Fremme deres sak i større eller mindre utfordringer og muligheter når det kommer til innsamling. Fordi vi finner organisasjonenes arbeid og kampanjer inspirerende og verdt å dele videre, og fordi vi på alle arenaer ønsker å stille som en felles plattform for bransjen, har startet […]

Deloitterapporten – nå hvert 2. år

De syv siste årene har Norges Innsamlingsråd gjennom et samarbeid med Deloitte bidratt til å produsere det som vi kjenner som «Årets Deloitterapport». Eneste i sitt slag i Norge Det som begynte med en enkel rapport om fadderavtaler og testamenter har gjennom årene blitt en omfattende og viktig rapport for vårt arbeidsfelt.  Innsikt i trender og utvikling gir […]

Statsbudsjettet – Hva er aktuelt for organisasjoner?

Statsbudsjettet for 2018 er lansert, og det er ikke foretatt vesentlige endringer fra tidligere år. De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger finner du oppsummert av Grete Elgåen, partner i Deloitte. Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner Det er kun lagt opp til en liten endring i foreslått bevilgning til ordningen merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner i år […]

Medlemsmøte: Feltverving

Det nyetablerte arbeidsutvalget for Feltverving starter med medlemsmøte 24 oktober 14.00 – 16.00. Har dere allerede feltvervingsaktiviteter eller planlegger og begynne med det – er dette møtet for dere. Meld deg på her Representanter for medlemmene har gjennom de siste månedene arbeidet i et forprosjekt der målet er å utarbeide felles retningslinjer/ “Code of Conduct” […]

Søk på Sponsor- og Eventprisene

  13. oktober, åpnet søkeportalen til Sponsor- og Eventprisen 2018.  – Det er ikke sum penger i seg selv som skaper gode resultater i et prosjekt eller et samarbeid. Det er hvor godt du bruker de midlene du har til rådighet. Små som store har derfor like muligheter til å vinne Sponsor- og Eventprisen, sier Ann-Kristin […]

Årets TV-aksjon: blimed.no

Med årets TV-aksjon, 100.000 frivillige bøssebærere og støtte fra privatpersoner, bedrifter, organisasjoner, trossamfunn, kultur og idrett skal UNICEF gi skolegang og håp til barn og unge i  Columbia, Syria, Sør Sudan, Mali og Pakistan. Blir du med? 22 oktober er det TV-aksjonen NRK Unicef. Da kan vi gå for de barna som ikke er like heldige […]

Medlemsmøte: Felleskampanje Arv og Testament: Kanskje årets viktigste møte?

Arbeidsutvalget presenterer status og fremdrift for Fellesaktivitet på Arv og Testament. Dette møtet passer for deg som jobber med dette fagfeltet og din leder/generalsekretær.  Meld deg på her Etter vårt første medlemsmøte om arv og testament 8. mars 2016, ble det på grunnlag av et ønske fra medlemmene opprettet et arbeidsutvalg som skulle se nærmere på […]