Norges Innsamlingsråd

Month: October 2017

Totalt 21 poster

Grunnkurs: Har du nyansatte som kommer fra en annen bransje?

Har du skiftet arbeidsoppgaver og trenger oppdatert kunnskap om fundraising? Trenger du innføring i å jobbe med fundraising i Norge? Se hva tidligere deltager sier om kurset: film   FRA PROGRAMMET: Hva er fundraising? Innsamlingsfeltet i Norge Etikk og bransjenorm Giverkommunikasjon- og oppfølging Tilskudd fra det offentlige Verktøy for strategisk planlegging

Les mer

SPONSOR- OG NÆRINGSLIVSANSVARLIG, KREFTFORENINGEN

Søknadsfrist: 31/10/17. Ved Kreftforeningens markedsavdeling er det to ledige stillinger som spesialrådgivere innenfor næringsliv. Næringslivet er en viktig økonomisk bidragsyter, men også en arena for Kreftforeningens kommunikasjonsarbeid. Gjennom ulike aktiviteter, aksjoner og kampanjer er bedriftene med på å styrke norsk kreftforskning, øke kunnskapen om kreft, og støtte Kreftforeningens virksomhet.

FUNDRAISER/INNSAMLINGSKONSULENT, STEFANUSALLIANSEN

Søknadsfrist: 22/10/17. Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet. Stefanusalliansen får sine midler hovedsakelig fra frivillige gaver og søker å styrke relasjonen til eksisterende og nye støttespillere.

KOMMUNIKASJONS- OG MARKEDSSJEF, STEFANUSALLIANSEN

Søknadsfrist: 22/10/17. Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet. Stefanusalliansen er en aktivistisk organisasjon som utfordrer og mobiliserer enkeltpersoner, menigheter og myndigheter til engasjement og handling.

REGNSKAPSKONSULENT, NORGES REVMATIKERFORBUND

Søknadsfrist: 20/10/17. NRF er en medlemsorganisasjon med virksomhet i alle fylker og med mange lokallag. Til vårt forbundskontor sentralt i Oslo i har vi bruk for en erfaren regnskapskonsulent med god tallforståelse, som er selvdrevet og som lett holder oversikt over mye informasjon.

ØKONOMISJEF, RØDE KORS (OSLO)

Søknadsfrist: 18/10/17. Vår nåværende økonomisjef går over i en annen rolle i organisasjonen, og vi søker derfor en erfaren etterfølger til å lede dagens økonomi- og regnskapsavdeling på 4 ansatte. Ansvarsområdet vil utvides med noen relevante funksjonsområder i fremtiden.

RÅDGIVER DIGITALISERING, KIRKENS NØDHJELP

Søknadsfrist: 05/11/17. Kirkens Nødhjelp ønsker å være en offensiv og innovativ organisasjon innenfor digital utvikling og søker nå etter en person som kan sette retning, implementere endringer og bygge digitalisering i organisasjonen slik at menneskelige og finansielle ressurser utnyttes på best mulig måte.

Vi er på Instagram – Her fremmer vi medlemmers kampanjer!

Det er vårt oppdrag å arbeide for våre medlemmers interesser. Fremme deres sak i større eller mindre utfordringer og muligheter når det kommer til innsamling. Fordi vi finner organisasjonenes arbeid og kampanjer inspirerende og verdt å dele videre, og fordi vi på alle arenaer ønsker å stille som en felles

Les mer

Deloitterapporten – nå hvert 2. år

De syv siste årene har Norges Innsamlingsråd gjennom et samarbeid med Deloitte bidratt til å produsere det som vi kjenner som «Årets Deloitterapport». Eneste i sitt slag i Norge Det som begynte med en enkel rapport om fadderavtaler og testamenter har gjennom årene blitt en omfattende og viktig rapport for vårt arbeidsfelt.  Innsikt

Les mer

Statsbudsjettet – Hva er aktuelt for organisasjoner?

Statsbudsjettet for 2018 er lansert, og det er ikke foretatt vesentlige endringer fra tidligere år. De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger finner du oppsummert av Grete Elgåen, partner i Deloitte. Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner Det er kun lagt opp til en liten endring i foreslått bevilgning til ordningen merverdiavgiftskompensasjon

Les mer