Archive: June de 2017

GDPR – det nye Personverndirektivet

25. mai 2018 er datoen vi hører i stadig flere fora.  Fra den datoen gjelder EUs nye personverndirektiv – GDPR – for alle virksomheter og organisasjoner.  Og før den tid bør du ha gått gjennom organisasjonens rutiner.

God sommer!

Takk for en fantastisk spennende vår. Takk for gode innspill, ekte engasjement og at dere utfordrer oss på tema og kompetansepåfyll.

Artikkel: Testamentariske gaver i Norge

av Professor Runar Døving. Å gi, ta i mot og gi igjen er en ytterst allmennmenneskelig handling. Alle samfunn har systemer for å bytte varer, informasjon og tjenester. Når man utveksler gaver skapes affeksjon. Det skapes en relasjon gjennom tingen, gaven bærer giveren med seg. 

Høstens program 2017

Det blir medlemsmøter om arv, nytt personverndirektiv, fagdag om CRM og nytt grunnkurs i fundraising  og mye mer denne høsten. Programmet og utfyllende informasjon oppdateres fortløpende.

Takk for meg!

“Etter litt over et og et halvt år er min tid i Norges Innsamlingsråd over. Jeg sitter igjen med menger av god erfaring og ny kunnskap som jeg tar med meg inn i neste jobb”, skriver Julie Gulbrandsen, vår tidligere kommunikasjonskonsulent.