Archive: April de 2017

Fagdag: Lær DM av Norges fremste!

Ola Wiig-Hanssen fra Unicef og Leif Wien Jensen fra Blindeforbundet har lang fartstid i bransjen. De innehar begge tittelen «Årets fundraiser»som de har mottatt for langt og utrettelig engasjement i bransjen. De brenner for gode systemer og god tekst i dialog med giverne.  På fagdagen 6. februar fikk de tilstedeværende en god faglig oppdatering på […]

Skikk og bruk i fundraising

I arbeidet som nå pågår i Etikkutvalget og Bransjenormutvalget gjennomgår vi de eksisterende “Huskelistene” som gjelder godt nettvett, god telefonskikk og god gateverving. Dette møtet vil også fungere som et høringsmøte til revidering. Velkommen til en særdeles praktisk tilnærming til vår hverdag. Medlemsmøtet er gratis og kun åpent for våre medlemmer.  

10 mill til barnekreftforeningen

15.februar fikk Barnekreftforeningen inn en betaling på Vipps som var markert med Facebook-Challenge. Lite visste vi at denne innbetalingen var starten på kanskje Norges største innsamlingsaksjon på sosiale medier. Siden mars har aksjonen, som går ut på at folk gir 1 krone for hver like og 5 kroner per kommentar, eksplodert på Facebook. De siste […]

Vil du bli god på kronikker?

Fundraisingarbeid dreier seg også om å skape engasjement. Ofte bygges kampanjer opp med en mix av elementer, også med kronikker, for å skape bevissthet og debatt. Kronikk er sjangeren for deg som vil si din mening om noe du kan mye om. Kronikkene du leser i riksaviser og i debattspalter er vanligvis ikke skrevet av mediets […]

Normisjon nytt medlem

Vi ønsker Normisjon velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd! Normisjon ble dannet i 2001 ved en fusjon av Den norske Santalmisjon(1867), Det norske lutherske Indremisjonsselskap (1868) og Langesunds-fjordens Indremisjonsselskap (1866). Normisjon er med andre ord en stor organisasjon, organisert i 13 regioner med ca 1500 lokalenheter. Disse enhetene består av menigheter, foreninger og Acta-lag […]

Nyttig og lærerikt!

Innføringskurset er gjennomført – og deltakerne virket fornøyde! DSC_0825 Norges innsamlingsråds første innføringskurs ble avviklet i Sentralen 29. og 30. mars.  Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at vi har truffet på tema og opplegg.  Deltakerne hadde svært variert bakgrunn og kunnskap om fundraising men alle fikk lære noe nytt og flere kunne se overføringsverdi fra […]