Archive: March de 2017

Frokostmøte hos TargetEveryone

Innsamlingsbransjen opplever på lik linje med samfunnet for øvrig en digital revolusjon.  Hvordan få flere faste givere på en rask og enkel måte? Hvordan forbedre kommunikasjonen med giverne slik at man sender relevant info til de ulike mottakergruppene? TargetEveryone – leverandørmedlem i Norges Innsamlingsråd – har utviklet en digital 1 til 1 markedsføringsløsning der man ka […]

Fra Kirkens Nødhjelp til Regnskogfondet

Etter fem år i Kirkens Nødhjelp skal Marianne Beichmann skifte fokus fra å bekjempe fattigdom, til å kjempe for å unngå utryddelse av regnskogen! Å jobbe for å bekjempe fattigdom og urettferdighet og å bekjempe nedhuggingen av regnskog er på sett og vis to sider av samme sak, sier Marianne, da vi spurte henne hvordan […]

Første utvalgsleder på plass

Norges Innsamlingsråd jobber i utvalg med saker som fremmer, forsker og videreformidler relevante tema for bransjen vår. Fra og med i år utnevnes det også leder for hvert av utvalgene.  Førstemann ut er Bård Berger som har tatt på seg oppgaven med å være leder for utvalget som ser på betalingsløsninger og crowdfunding. Vi har derfor […]