Norges Innsamlingsråd

Month: January 2017

Totalt 9 poster

Workshop i håndtering av omdømmekriser på sosiale medier

For organisasjonene er sosiale medier blitt en av de viktigste kanalene for å komme i kontakt med medlemmene.  Det gir store muligheter, men byr også på utfordringer.  For hvordan skal man håndtere de negative innleggene på en profesjonell og tillitvekkende måte? Geelmuyden Kiese er eksperter på krisehåndtering for store og små

Les mer

Etiske utfordringer for Fattighuset

Før helgen kunne vi lese i VG at Fattighuset tildelte midler til egne styremedlemmer. Vi tar ikke stilling til hvorvidt Fattighusets administrasjon og tillitsvalgte har opptrådt uetisk. Det vil vi ikke mene noe om uten å kjenne til betraktningene rundt tildelingen, sier Siri Nodland Generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.     –

Les mer

Er du stolt av en kampanje? Send inn til Max Marketing Mix.

  NORDMA kårer igjen de beste kampanjene. Send inn ditt bidrag her Årets ideelle kampanje eller innsamlingsaksjon/organisasjon: I samarbeid med Norges Innsamlingsråd kårer NORDMA den beste ideelle kampanjen eller innsamlingsaksjonen/organisasjonen. I denne kategorien vil det bli lagt vekt på nytenkning, for gjennom det å kunne differensiere organisasjonene fra hverandre og for

Les mer

Nye regler fradrag 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond. Vi fremhever spesielt disse to punktene: Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i

Les mer

Alternative julegaver vinner terreng

Medlemmene våre har suksess med alternative julegaver og juleaksjoner. Det viser en intern undersøkelse foretatt av Norges Innsamlingsråd høsten 2016.   Blindeforbundet ved innsamlingsleder Leif Wien Jensen kan fortelle at de får halvparten av årets sporadiske gaver fra midten av oktober og ut året. Da holder jeg altså gaver fra

Les mer

Vil du på scenen på Fundraisingkonferansen 14 september?

Det gjøres så mye god og spennende fundraising i Norge – og vi vil gjerne høre fra deg, eller noen du foreslår, på Fundraisingkonferansen 2017, sier Inger Johanne Halleen, prosjektleder for konferansen hos DNB. Enten du selv vil snakke, eller du foreslår noen andre fra inn- eller utland, trenger vi

Les mer

Deloitterapporten 2016 – klar for nedlasting

Deloitte har for syvende gang gjennomført en undersøkelse med målsetting om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Hvert år har undersøkelsen blitt utvidet etter innspill fra organisasjonene. Den første rapporten omhandlet kun faddere og fastgivere, senere er undersøkelsen utvidet til å omfatte andre viktige og relevante inntektskategorier for

Les mer