Medlemsmøte: Ny Markedsføringslov – gi ditt innspill til høring. Årets viktigste møte?

Vi stiller på høringen med en representant, vil gjerne få innspill, spørsmål og betraktninger fra medlemmene våre før høringsmøtet, sier Siri Nodland, Generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Dette er et viktig møte å delta på, sier hun. Ta med deg en kollega og kom!

Hva betyr endringene for deg i ditt daglige virke? Disse kommer for å svare på dine spørsmål:

Leif Wien Jensen, styremedlem i Norges Innsamlingsråd og Innsamlingsleder i Blindeforbundet

Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør fra Forbrukerombudet.

Kårstein Eidem Løvås, Familie og Kulturkomiteen på Stortinget

– I de konkrete forslagene fra regjeringen vedrørende telefonsalgsreglene og endring av markedsføringsloven fremstår det nesten som et mirakel at vi har klart å beholde unntakene for frivillig sektor gjennom denne prosessen, sier  Leif Wien Jensen. Innsigelser fra alle aktører – selv avisenes salg av abonnement – er blitt avvist av departementet, og frivillig sektor er de eneste som har fått gjennomslag.

Det betyr at vi fortsatt kan kontakte givere med aktivt kunde- eller giverforhold på telefon med mindre de er reservert direkte hos organisasjonen. Dette blir forbudt for kommersielle aktører.

Det blir ikke forbud mot å sende giroblanketter med anmodning om støtte, og vi kan fortsatt fylle ut med foreslått beløp. Det blir imidlertid forbud mot å fylle ut betalingsfrist på slike giroer.

Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt våre medlemmer.

2 februar kl 13.00 – 15.00

Adresse: Øvre Slottsgate 3 (Sentralen)

Velkommen!

Workshop i håndtering av omdømmekriser på sosiale medier

For organisasjonene er sosiale medier blitt en av de viktigste kanalene for å komme i kontakt med medlemmene.  Det gir store muligheter, men byr også på utfordringer.  For hvordan skal man håndtere de negative innleggene på en profesjonell og tillitvekkende måte?

Geelmuyden Kiese er eksperter på krisehåndtering for store og små organisasjoner og i workshop’en lærer de oss hvordan man best håndterer negative hendelser, spesielt i sosiale medier, og hvordan vi må tenke beredskap i et samfunn som er always-on.

Å gi er en del av den norske folkesjela. Det viser igjen i oppslutningen på sosiale medier. Organisasjonene når flere lesere på sin Facebookside enn opplagstallene til en gjennomsnittlig lokalavis. Sosiale medier gir deg muligheter for å snakke med dine interessenter, og slik påvirke organisasjonens omdømme.  Men medaljen har også en bakside. Tilgangen på informasjon aner ingen grenser og mediene har døgnkontinuerlig deadline. Kriser må håndteres umiddelbart og der de skjer.

Velkommen til workshop i omdømmehåndtering og kriseberedskap i sosiale medier tirsdag 14 mars 09.00 – 13.00 i Øvre Slottsgate 3 (Sentralen)

Meld deg på her.

Kursholdere: Ragnar Sagdahl og Runar Wiksnes

 

 

Etiske utfordringer for Fattighuset

Før helgen kunne vi lese i VG at Fattighuset tildelte midler til egne styremedlemmer. Vi tar ikke stilling til hvorvidt Fattighusets administrasjon og tillitsvalgte har opptrådt uetisk. Det vil vi ikke mene noe om uten å kjenne til betraktningene rundt tildelingen, sier Siri Nodland Generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

 

 

– Det denne saken imidlertid viser er hvor viktig det er å ha godt faglig oppdaterte medarbeidere. Spesielt innenfor Bransjenormen og Retningslinjer for etikk.

Dette skjer i Norge. Muligens oftere enn det vi klarer å fange opp. Bransjen er selvregulerende og det betyr i praksis at vi har stor frihet, men dette er samtidig et stort ansvar. Selvregulering betyr at organisasjonen selv har ansvar for å jobbe riktig. Og selv må bygge kompetanse og rutiner for å jobbe etisk korrekt. I dette tilfelle gjelder det tildeling, men det gjelder også innsamling/fundraising.

I mandatet for Norges Innsamlingsråd tar vi en rolle som samfunnsaktør ved å være nasjonal kunnskapsarena for fundrasing. Våren 2017 gjennomfører vi for andre gang vår sertifiserte utdanning (oppstart mandag uke 3). Vi lanserer denne våren et nytt grunnkurs i Fundraising. Solid kompetanse sørger for kvalitet.

Sammen med våre medlemmer jobber vi også med revidering av bransjens
etiske retningslinjer. Vi har invitert inn Innsamlingskontrollen i dette arbeidet da det er viktig at vi jobber med samme retningslinjer i bunn.

les artikkelen her

Fattighuset er ikke medlem av Norges Innsamlingsråd.

Er du stolt av en kampanje? Send inn til Max Marketing Mix.

 

NORDMA kårer igjen de beste kampanjene. Send inn ditt bidrag her

Årets ideelle kampanje eller innsamlingsaksjon/organisasjon:

I samarbeid med Norges Innsamlingsråd kårer NORDMA den beste ideelle kampanjen eller innsamlingsaksjonen/organisasjonen. I denne kategorien vil det bli lagt vekt på nytenkning, for gjennom det å kunne differensiere organisasjonene fra hverandre og for å posisjonere den gjeldende organisasjonen og organisasjonens arbeid spesielt.

Sosiale tjenester, skoler og ideelle organisasjoner:

kampanjen for skoler, offentlig sektor, politiske grupper, forsvaret, kommuner, og non-profit organisasjoner som veldedige organisasjoner, kulturinstitusjoner og yrkesorganisasjoner.

Gode kampanjer fortjener heder og ære. Derfor har NORDMA i snart 30 år arrangert Max Marketing Mix, MMM. I MMM granskes strategi, kreativitet og effekt med argusøyne for å premiere de beste jobbene, kampanjene eller aktivitetene som retter seg mot en spesifisert målgruppe og hvor du har et målbart resultat å vise til.

Godt tenkt, godt utført og gode resultater. Når det er kriteriene er det ikke rart at MMM er regnet for å være en tøff konkurranse å vinne. Men ingen konkurranse er bedre enn de som er med. Send inn dine beste jobber og bli med på å gjøre konkurransen enda tøffere!

Nye regler fradrag 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond. Vi fremhever spesielt disse to punktene:

  • Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
    Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 55 000 kroner i 2016 til 60 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.1.
  • Gaver til frivillige organisasjoner
    Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 25 000 kroner til 30 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.2.

Les mer om regelendringer fra 2017 her

 

Alternative julegaver vinner terreng

Medlemmene våre har suksess med alternative julegaver og juleaksjoner. Det viser en intern undersøkelse foretatt av Norges Innsamlingsråd høsten 2016.

 

Blindeforbundet ved innsamlingsleder Leif Wien Jensen kan fortelle at de får halvparten av årets sporadiske gaver fra midten av oktober og ut året. Da holder jeg altså gaver fra faste givere utenom, siden de er stabile gjennom hele året, sier Leif. November og desember er de store givermånedene både i Norge og andre, vestlige land. Trenden er en viss økning for hvert år, og det var en ny økning også i 2016.

Mange mennesker gir en ekstra gave til flere organisasjoner i anledning julen. Det er en hyggelig tradisjon som er viktig å ta vare på. For mange nordmenn er de ekstra gavene til gode formål i anledning julen en måte å vise deltagelse og omsorg med mennesker som har behov for en hjelpende hånd. Givergleden i anledning julen er med på å skape et bedre og mer inkluderende samfunn for oss alle.

Regnskogfondet er en relativt ny aktør med sin nettbutikk, men kan vise til en firedobling av inntjeningen siden 2013.

–       De siste tre årene har julegavesalget i nettbutikken til Regnskogfondet økt kraftig. Fra 2014 til 2015 mer enn doblet vi inntektene fra 303.925 kr til 752.931 kr. I 2016 har vi for første gang solgt for over en million kroner, sier Anja Lyngsmark, Seniorrådgiver i Regnskogfondet.

–       Det er rene symbolgaver som selger desidert mest. Til jul var det veldig mange som ga venner og familie æren av å beskytte regnskog i form av et symbolsk gavebevis.

–       Jeg tror de gode salgstallene blant annet kommer av at Regnskogfondets arbeid har blitt bedre kjent i Norge. Vi hadde for eksempel TV-aksjonen i 2015, som gjorde at mange fikk opp øynene for hvor viktig det er å bevare regnskogen. I tillegg er mange lei av gavemaset, og synes at jula er blitt for materialistisk. De ønsker å gi en oppmerksomhet til folk de er glade i, samtidig som de gjør noe verdifullt for regnskogen og miljøet. At mange av gavebevisene har fargerike bilder av regnskogens dyr og morsomme tekster tror jeg også har medvirket til at salget går så bra. Det at de kan kjøpes på nett og printes ut hjemme er også viktig for mange julegavekjøpere, sier Anja.

Trenden bekreftes av den nylig publiserte Deloitterapporten som viser til at Alternative gaver er symbolske gaver, gaver med mening, men også fysiske gaver. Det kan være gaver som ikke er økonomiske overføringer. Alternative gaver har økt fra 13 MNOK i 2014 til 15 MNOK i 2015. Dette er en økning på 12,1 %.

Bestill Deloitterapporten her

– Vi ser på tallene i dag at julehandelen i år har doblet seg i forhold til i fjor, og det doblet seg faktisk også fra 2014 til 2015, sier kommunikasjon- og markedsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum, til E24. De siste årene har Røde Kors opplevd en sterk økning i salget av alternative julegaver, og med krigssituasjonen i Syria i mediebildet, merker organisasjonen at kronene triller inn. – Vi tror at denne ekstra store økningen i år har med flyktningsituasjonen i Syria å gjøre, sier Mjærum.

les artikkelen her

Nye beregninger av organisasjonenes inntektskilder viser at husholdningene, i tillegg til den betydelige frivillige innsatsen, bidrar til å dekke omtrent 43 prosent av organisasjonenes driftsinntekter. Stat og kommune bidro med henholdsvis 26 og 16 prosent av driftsinntektene gjennom overføringer og kjøp av tjenester, mens de resterende 14 prosentene kom fra næringslivet.