Archive: January de 2017

Workshop i håndtering av omdømmekriser på sosiale medier

For organisasjonene er sosiale medier blitt en av de viktigste kanalene for å komme i kontakt med medlemmene.  Det gir store muligheter, men byr også på utfordringer.  For hvordan skal man håndtere de negative innleggene på en profesjonell og tillitvekkende måte? Geelmuyden Kiese er eksperter på krisehåndtering for store og små organisasjoner og i workshop’en lærer de […]

Etiske utfordringer for Fattighuset

Før helgen kunne vi lese i VG at Fattighuset tildelte midler til egne styremedlemmer. Vi tar ikke stilling til hvorvidt Fattighusets administrasjon og tillitsvalgte har opptrådt uetisk. Det vil vi ikke mene noe om uten å kjenne til betraktningene rundt tildelingen, sier Siri Nodland Generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.     – Det denne saken imidlertid viser […]

Er du stolt av en kampanje? Send inn til Max Marketing Mix.

  NORDMA kårer igjen de beste kampanjene. Send inn ditt bidrag her Årets ideelle kampanje eller innsamlingsaksjon/organisasjon: I samarbeid med Norges Innsamlingsråd kårer NORDMA den beste ideelle kampanjen eller innsamlingsaksjonen/organisasjonen. I denne kategorien vil det bli lagt vekt på nytenkning, for gjennom det å kunne differensiere organisasjonene fra hverandre og for å posisjonere den gjeldende organisasjonen […]

Nye regler fradrag 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond. Vi fremhever spesielt disse to punktene: Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for […]

Alternative julegaver vinner terreng

Medlemmene våre har suksess med alternative julegaver og juleaksjoner. Det viser en intern undersøkelse foretatt av Norges Innsamlingsråd høsten 2016.   Blindeforbundet ved innsamlingsleder Leif Wien Jensen kan fortelle at de får halvparten av årets sporadiske gaver fra midten av oktober og ut året. Da holder jeg altså gaver fra faste givere utenom, siden de […]

Røde Kors – tidenes nest beste økonomiske resultat på TV aksjon noen sinne

TV- aksjonen 2016 samlet inn hele 230 609 900 kroner til ofre for krig og konflikt Den endelige opptellingen etter TV- aksjonen er nå gjennomført. Det kom inn mye penger fra både næringslivet, menigheter, privatpersoner og skoler også i tiden etter aksjonsdagen. Røde Kors står klare til å gjennomføre arbeidet med å gi livsviktig hjelp […]

Deloitterapporten 2016 – klar for nedlasting

Deloitte har for syvende gang gjennomført en undersøkelse med målsetting om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Hvert år har undersøkelsen blitt utvidet etter innspill fra organisasjonene. Den første rapporten omhandlet kun faddere og fastgivere, senere er undersøkelsen utvidet til å omfatte andre viktige og relevante inntektskategorier for organisasjonene. Undersøkelsene har resultert i […]