3 på konferansen

OLYMPUS DIGITAL CAMERANavn: Tone Barth Henriksen

Organisasjon: Kreftforeningen

Er det din første gang på konferansen? Nei, det er fjerde året.

Hvorfor er kompetansepåfyll viktig? Det er viktig for å konstatere at man er på rett vei. Man får bekreftet viktige satsningsområder, som databaser og det å jobbe langsiktig. Ikke minst er det veldig nyttig å møt andre i bransjen.

Hvilket foredrag ser du mest frem til, eller ble du imponert over? Det er vanskelig å trekke det ene fra det andre, for alle er gode på hver sin måte. I år er det også flere perspektiver, noe som er et stort pluss!

 

 

 

Navn: Grete HaukelidOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organisasjon: Norsk Luthersk Misjonssamband

Er det din første gang på konferansen? Nei, var på konferansen for to år siden også.

Hvorfor er kompetansepåfyll viktig? Det er alltid viktig å møte mennesker som jobber med det samme, og her får man også inspirasjon til nye løsninger. Årets tema er spesielt bra, med mange gode foredrag om langsiktig arbeid.

Hvilket foredrag ser du mest frem til, eller ble du imponert over? Jeg likte veldig godt foredraget til Nina fra DNB og Geir Arne fra Røde Kors, for her fikk vi både strategi og konkrete løsninger.

 

 

 

Navn: Morten Barth-HansenOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organisasjon: Normisjon

Er det din første gang på konferansen? Nei, jeg har vært med ca. fem ganger før tror jeg.

Hvorfor er kompetansepåfyll viktig? Jeg må ikke på død og liv få med meg alle foredrag, det sosiale er like viktig. Det er fint å få input på hva som rører seg i bransjen, for man klarer ikke alene å ha kontroll på alt som skjer.

Hvilket foredrag ser du mest frem til, eller ble du imponert over? Jeg er veldig spent på Elisabeth fra Gjensidige, og ble veldig imponert over Sofia fra Hjart- lungfonden.

 

Årets Kampanje: Kan du snakke, kan du bidra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

På Fundraisingkonferansen 2016 ble Norges Røde Kors tildelt prisen for årets kampanje. Utvelgelsen ble gjort i kombinasjon av en fagjury og stemmegivning på Facebooksiden til Norges Innsamlingsråd.

Se kampanjefilmen her 

 

– «Vi er veldig takknemlige for denne prisen. Den gir en viktig anerkjennelse både til saken som løftes, til alle de som har jobbet med kampanjen, og til barna som bidro. En pris som dette bidrar også til å forsterke budskapet internt i Røde Kors, og minne oss på hvor viktig det er å fortsette å kjempe mot fiendtlig språk og fremmedfrykt. Ekstra gøy er det så klart at kampanjen får anerkjennelse fra egen bransje. Tusen takk til juryen, og til alle som stemte fram filmen,» sier markedssjef i Røde Kors Kristine Lund

 

Juryleder Henning Sverdrup fra Släger kommunikasjon sier det er var stor bredde i kandidatene. Fra de helt store laget med profesjonell hjelp til mindre egenproduserte kampanjer. Her er juryens begrunnelse:

Med enkle dokumentariske grep overrasker kampanjen, den skaper refleksjon og stor giverglede.  Kampanjen evner å engasjere bredt ved å fortelle at vi alle er en del av løsningen, at alle med en stemme kan bidra. Ideen er god, men utførelsen er enda mer imponerende – det er enkelt, nært og vakkert utført, hvor avsender tar seg tid til å stå i det vonde og la hver scene få den tiden den fortjener.

 

Røde Kors har med «Kan du snakke, kan du bidra» klart å skape stort engasjement, og en troverdig, emosjonelt forankret kampanje som berører to temaer med betydelig aktualitet – flyktningkrisen og den økende brutaliteten man ser på nett, i kommentarfelt og i sosiale medier

 

Røde Kors har også her lansert et slitesterkt konsept med potensiell langsiktig verdi, både i forhold til innsamling, men også i forhold til å bygge merkevaren. Av resultatene Røde Kors har delt med juryen er det åpenbart at mange har latt seg engasjere, og mange har brukt stemmen sin, og vist et ønske om å bidra! Juryen er samstemte i at denne kampanjen, med det antall leads den har generert for Røde Kors, er årets vinner. Vi gratulerer.

 

Juryen:

Henning Sverdrup (Släger) – Juryleder

Kristin Hvidberg (ProFundo) – Jurymedlem

Jarle Tidemann (Blindeforbundet) – Jurymedlem

Årets Fundraiser

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ola Wiig Hanssen fra Unicef ble på Fundraisingkonferansen 2016 tildelt prisen «Årets Fundraiser». Han omtales av mange som et geni innenfor sitt felt.

Ola Wiig Hanssen sier i en kommentar dagen etter tildelingen at han er glad og stolt, og har fått en ny energiboost.  Administrasjonen i Norges Innsamlingsråd er allerede i dialog med Årets Fundraiser for å sette opp et medlemsmøte med Ola som  foredragsholder.
-«Vi gleder oss til å se han i «action»», sier generalsekretær Siri Nodland.

 

Juryens begrunnelse:

Vedkommende utformer kommunikasjon som gir resultater og har gjennom sin lange erfaring opparbeidet seg en spisskompetanse som mange organisasjoner misunner den organisasjonen han jobber i. Arbeidet hans gir resultater fordi han vet hva som må sies for å få målgruppen til å reagere.

 

Kandidaten representerer godt, gammeldags fundraisingarbeid, med fortsatt fokus på vekst og innovasjon. Det er ikke så enkelt i en organisasjon som allerede er av god størrelse, så dette er en prestasjon visynes fortjener å hedres. Kandidaten  har en egen evne til storytelling som får givere til å reagere i konkurransen med alle de andre organisasjonene. Oppnådde økonomiske resultater: økningen i inntekter på 30 % (2010 – 2015) – basert på et eneste årsverk. Selv om vedkommende jobber fremoverlent med nye digitale løsninger, behandle kandidaten lista si med samme omsorg som en fadder-lojalitetsansvarlig. Hans system som fremmer giverlojalitet blant givere av sporadiske gaver.

 

På toppen av den tradisjonelle metoden for innsamling av midler har kandidaten også økt inntektene fra digitale innsamlingskanaler. Dette gjelder spesielt ved nødinnsamlinger. Han er i UNICEF sammenheng plukket ut som en av spesialistene på nødinnsamlinger, og han er med på å løfte hele organisasjonen. Ved nødinnsamlinger er både digitale metoder så vel som tradisjonelle metoder viktig, og kandidaten har den egenskapen at han mestrer begge.

 

Uttalelse fra jurymedlem:

«Etter å ha vært i flere organisasjoner er det ingen av DE i hvertfall, som når vedkommende til knærne på det som kan kalles ren skjær kunst»

 

 

De nominerte til «Årets Kampanje»

Kirkens bymisjon, Mental Helse Ungdom og Røde Kors er nominert til prisen «Årets Kampanje»

Fagjuryen har på jurymøte diskutert og drøftet samtlige innsendte kandidater. De melder at de har vært overraskende samstemte, men innrømmer at noen vanskelige beslutninger har de måttet ta. Det var rett og slett for mange fine bidrag iår. Det betyr at noen svært gode ikke kom med på listen som nå presenteres. Vi er imidlertid stolte av de tre vi endte opp med, sier Henning Sverdrup, Släger kommunikasjon. I tillegg til Henning har juryen bestått av Jarle Tidenmann fra Blindeforbundet og Kristin Hvideberg Tobiassen fra Profundo.

Felles for kampanjene er at de har svært høy måloppnåelse og har nådd ut til svært mange i målgruppen. Stem på den du mener skal vinne prisen på vår FB side. Vinneren kåres av en samlet vurdering av stemmer på FB og fagjuryens begrunnelse. Klikk deg inn på kampanjefilmene nedenfor for å bli kjent med kampanjene. Vi kan love at du vil kjenne på disse budskapene. Har du lyst til å stemme? Stem her
Prisen deles ut på Fundraisingkonferansen 2016 torsdag 8 september.

 

Norges Røde Kors   «Kan du snakke, kan du bidra»

2,7 millioner personer er nådd med denne kampanjen på Facebook. Kampanjefilmen hadde 1,8 visninger og ble delt  26 228 ganger.  Røde Kors uttaler at tallene er så høye at de mener å kunne konkludere med at kampanjen har skapt så stort engasjement at vi kan anta at det har skjedd en holdningsendring i befolkningen. Hele 33 % husker å ha sett filmen og 59 % tror kampanjen vil bidra til at flere tar avstand fra fiendtlige kommentarer på nett. Videre sier 65 % tror at kampanjen bidrar til positiv integrering

https://www.youtube.com/watch?v=7n8D6WMCdOU

 

Kirkens Bymisjon  «Gled en som gruer seg til jul»

Suksessen skyldes en kombinasjon av sms og FB. Det lave inngangsbeløpet gir mange givere. Kirkens Bymisjon berømmes for å å ha jobbet langsiktig med kampanjen fra 2011 – og kan vise til svært god vekst i hele perioden. De har god dokumentasjon også på at de får til å konvertere engangs gaver til faste givere. Deres langsiktige fokus gir lojale givere som også øker beløpet selv etter et år eller mer.

https://www.youtube.com/watch?v=bYx97P9_heM

 

Mental Helse Ungdom – Ingen skal ha det så vanskelig at døden er eneste utvei

Mental Helse Ungdom startet sitt arbeid med fundraising i 2015. Med relativt beskjedne midler til å investere har vi startet arbeidet med å bygge opp en database med faste givere. Levekampanjen 2016 varte fra uke 21 til uke 26. I perioden rekrutterte vi 220 nye faste givere og over 17 000 kroner i SMS-donasjoner. Med dette resultatet har Mental Helse Ungdom mer enn doblet antall faste givere og inntekter fra fundraising.

En viktig del av kampanjen var også knyttet til andre mål enn fundraising. Det har vært viktig for oss å kunne rekruttere frivillige som kan stille opp for organisasjonen og i vårt forebyggende arbeid. I tillegg var folkeopplysning et sentralt element.

http://mentalhelseungdom.no/images/kampanje/2016/D%C3%B8dsannonse.mp4

 

 

Godkjente innsamlingsbøsser

Flere av våre medlemmer benytter seg av innsamling med bøsser, og vi får stadig henvendelser om hvor man kan få tak i godkjente innsamlingsbøsser.

 

Det er viktig at det finnes noen regler for å i vareta sikkerheten rundt det å gjennomføre innsamlinger, både for organisasjonenes del og ikke minst for å opprettholde tillitten overfor de som gir penger til veldedige formål. Derfor er det viktig å ha gode rutiner, og kontroll og sikring av bøssene. På denne måten kan både organisasjonen og de som ønsker å gi støtte, vite at pengene kommer frem, og ikke forsvinner på veien.

 

Vi har vært i kontakt med identi AS, som tilbyr både innsamlingsbøsser og sikkerhetsplomber. Kontakt dem her, om din organisasjon har behov for bøsser og plomber.