Få skattefradrag

I 2016, er det mulig å få skattefradrag for gaver til veldedige organisasjoner fra en verdi av 500 kroner til 25.000 kroner.

Ordningen rundt skattefradrag er en viktig del av rekrutteringen av givere, og en viktig ressurs for frivillig sektor. Vi ser det derfor som hensiktsmessig at det skal bli lettere å delta i skattefradragsordningen. Skattytere kan kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. For et en giver skal kunne få skattefradrag, trenger man fødselsnummeret til giveren.

 

Ønsker din organisasjon å bli godkjent av Skatteetaten, slik at deres givere kan få skattefradrag? 

Søknad om godkjenning skal inneholde:

  • Redegjørelse for at man ikke har erverv til formål
  • Redegjørelse for hvilken type aktivitet organisasjonen driver, og at denne faller inn under godkjente formål i skatteloven § 6-50 alternativ a) til f)
  • Redegjørelse og dokumentasjon for at organisasjonen har nasjonalt omfang per 1. januar i året gaven mottas, f. eks. en beskrivelse av aktivitetens omfang og hvor aktiviteten utøves, antall medlemmer/givere og den geografisk utbredelse av disse
  • Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt
  • Vedtekter, herunder formålsbestemmelse samt en oppløsningsbestemmelse om at overskytende midler ved ev. oppløsning skal tilfalle tilsvarende godkjent formål
  • Årsregnskap og årsberetning

Les her om hvordan du kan søke om å bli godkjent for skattefradrag

 

 

 


(Foto: reynermedia)

Arv og testamenter i «twitterstorm»

 

NRK hadde søndag 31 juli et oppslag om Unicefs kampanje på Arv og testamenter. Dette på bakgrunn av det NRK omtaler som en «storm» på Twitter. Stormen var 5 twitter brukere som klaget på at Unicef hadde ringt eldre mennesker og tilbudt deres brosjyre.

Les artikkel på NRK her

Bakgrunn

Unicef sendte ut før sommeren en DM med en spørreundersøkelse om arv og testamenter. Den gikk til et mindre utvalg faddere og givere med det som kalles god giverhistorikk. Av de som svarte var opp mot 20% positive til henvendelsen. Svarprosenten var som forventet lav. Unicef valgte derfor å ringe et utvalg av de som ikke svarte.  I overkant av 20% av de vi snakket med bestilte brosjyren. Dette er gode tall, sier Jon Wang som er ansvarlig for Arv og Testamenter i Unicef. Alle organisasjonene som har inntekter fra testamentariske gaver har egne retningslinjer på hvordan de jobber på dette feltet, men felles for oss alle at vi ønsker at inntektene fra testamentariske gaver til veldedige formål skal vokse, og at det skal bli mer normalt å snakke om arv og testament i Norge, sier Jon Wang.

Inntekter fra Arv og testamenter øker

For mange av våre medlemmer er testamentariske gaver en viktig, og økende inntektskilde, sier generalsekretær Siri Nodland i Norges Innsamlingsråd. Mellom 2013 og 2014 økte testamentariske gaver med hele 23 %. Denne økningen er selvsagt ikke konstant, men vi ser en tydelig utvikling i inntekter fra testamentariske gaver fra 1995 – 2014:

1995: 125 mill 2005: 250 mill 2014: 436 mill

2/3 av våre medlemsorganisasjoner sier i Deloittes årlige undersøkelse at de jobber med å få inntekter via arv/testamenter. Trofaste givere vil gjerne gi til sine hjertesaker også etter sin bortgang, og pågangen med spørsmål til organisasjonene om hvordan dette kan gjøres øker. Reaksjonene på kampanjen til Unicef er imidlertid ikke uventet.  Bransjen vet at det for mange er et uvant tema å snakket om, men vi vet samtidig at mange givere ønsker også tiltaket velkomment. Det viser tallene på økte inntekter på feltet. Vi har ingen tradisjon i Norge for å snakke om muligheten til å gi gaver som vil bidra utover ens egen tid. Hun sier Unicefs kampanje er den første i sitt slag i Norge, men tror helt klart det vil komme flere. Dette er en del av – I Norge assosieres testamentariske gaver med egen eller familiemedlemmers død, mens det i andre land oppleves som bidrag til bedre liv; eksempelvis for barn og unge – eller livreddende forskning. Holdningsforskjellen er til ettertanke, spesielt i et land som Norge, sier generalsekretær Siri Nodland.

http://w267543-www.fnweb.no/tips-og-rad-om-testamentariske-gaver/