Nytt styremedlem: Klaus Damlien

 

På styremøtet 23. mai, ble Klaus Damlien valgt inn i som nytt styremedlem. Han er Head of Marketing and Digital Channels hos Redd Barna. Han har tidligere vært gründer av selskapet Oogababy og markedssjef i Redningsselskapet.

Klaus Damlien

Klaus er en lidenskapelig markedsfører og holder seg oppdatert på fremskritt innen sosiale medier og nye markedsføringstrender. Han bruker mye av sin tid på å jobbe med prosjekter knyttet til merkevarebygging, kommunikasjon og fundraising. Han har omfattende markedsføringserfaring fra næringslivet, inkludert Storebrand, Dinamo Reklame og PA Consulting Group. Klaus har en M.Sc. i markedsføring fra University of Leicester, mellomfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en Management Program i strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

 

Styresammensetning fra 23. mai 2016:

Styreleder: Ellen Døvle Kalland, Kreftforeningen

Nestleder: Per Kristian Sbertoli, Miljøstiftelsen Zero

Styremedlem: Leif Wien Jensen, Blindeforbundet

Styremedlem: Ina Svarød, Bouvet

Styremedlem: Klaus Damlien, Redd Barna

Vara:

Annika Diseth Yri, Plan Norge

Beate Sørum, b.bold

Utflating av sponsorinntekter for organisasjonene?

– Sponsorinvesteringene i 2016 øker ifølge Sponsor Insight med  tre prosent i år, fra 4,47 milliarder i 2015 til 4,6 milliarder i år, forteller daglig leder Vegard Arntsen i Sponsor Insight.Sosio sponsing (frivillige organisasjoner) har en prognose lik totalveksten, på tre prosent vekst i 2016, mot reell vekst i 2015 på 6,2 prosent.

–  Frivillige organisasjoner er en relativt liten sektor i antall aktører og det er ikke så mange som har vært veldig aktive på sponsorfronten. Det betyr at det er noen få med relativt store sponsorinntekter og mange med ganske lave sponsorinntekter. Med litt utflating hos de store, påvirker det totaltallet for hele bransjen, sier Arntsen. –  Det er lite som tyder på at den samlede sponsorspendingen i år står overfor markante endringer som rokker ved denne prognosen, sier Arntsen. Sponsorene bruker aller mest penger på idrett og fotball. Fotballen alene er nesten like stor som hele idretten.

Slik ser prognosen for 2016 ut:

  • Idrett:          1,69 milliarder kr.
  • Fotball:        1,54 milliarder kr.
  • Kultur:          399 millioner kr.
  • Festivaler:     439 millioner kr.
  • Sosio:           533 millioner kr.
  • Totalt:      4,6 milliarder kr.

– Ikke mange som er aktive på sponsorfronten
Fotballen er beregnet til å omsette for drøyt halvannen milliard i det norske sponsormarkedet i år.-  Selv om fotballen forventes å ha den laveste omsetningsveksten med 2,3 prosent er altså beløpet betydelig, sier Arntsen. Idretten opprettholder førsteplassen i omsetning også i 2016 og innbyrdes plasseringer forblir uendret for alle kategoriene, sier Arntsen. Den prosentvise økningen er størst hos festivalene, akkurat som i 2015. Festivalkategorien vinner fortsatt markedsandeler i sponsormarkedet. –  Imidlertid er den forventede økningen for festivaler lavere i 2016 enn 2015, med en økning på 7,2 prosent mot over 15 prosent i 2015.  Økningen i 2015 var eksepsjonell og ikke noe man kan forvente hvert år. Slik sett er nok denne prognosen også veldig positiv for festivalene, forteller Arntsen.

 

Opptur for kultursponsing
Kulturen måtte tåle fallende sponsorinntekter i 2015 da omsetningen falt med 5,6 prosent, men i år peker kurvene oppover igjen. – For inneværende år er prognosen betydelig lysere, med 3,1 prosent økning. Sammenliknet med fjoråret forventer vi økning på 8,7 prosentpoeng i denne kategorien. Slik sett er kulturen vinnerkategorien i 2016. Det kan være flere årsaker til dette. Kanskje har flere kulturaktører bestemt seg for å ta mer tak i forhold til sponsing – det er tross alt store muligheter for dem som jobber bra på dette området – og man skal ikke se bort fra at gaveforsterkningsordningen bidrar noe her, sier Arntsen.

Les mer om sponsormarkedet 2015

Kilde: Kampanje/Sponsor- og Event foreningen