Archive: June de 2016

Innsamlingsrapporten – en samlet oversikt

Det anslås at det hvert år samles inn om lag 10 milliarder kroner i Norge. Selv en økning på bare noen få prosentpoeng, kan få stor effekt på organisasjonenes økonomi og for formålene dere jobber for.

Nytt styremedlem: Klaus Damlien

  På styremøtet 23. mai, ble Klaus Damlien valgt inn i som nytt styremedlem. Han er Head of Marketing and Digital Channels hos Redd Barna. Han har tidligere vært gründer av selskapet Oogababy og markedssjef i Redningsselskapet. Klaus er en lidenskapelig markedsfører og holder seg oppdatert på fremskritt innen sosiale medier og nye markedsføringstrender. Han bruker mye av […]

Utflating av sponsorinntekter for organisasjonene?

– Sponsorinvesteringene i 2016 øker ifølge Sponsor Insight med  tre prosent i år, fra 4,47 milliarder i 2015 til 4,6 milliarder i år, forteller daglig leder Vegard Arntsen i Sponsor Insight.Sosio sponsing (frivillige organisasjoner) har en prognose lik totalveksten, på tre prosent vekst i 2016, mot reell vekst i 2015 på 6,2 prosent. –  Frivillige […]